Her lærer barnehagebarna å prate om sex og samliv – nå er kommunen hedret med pris

Allerede fra de er to år lærer barna i Sortland å prate om sin egen kropp. Målet er å forebygge seksuelle overgrep. Tiltaket er så bra, mener DIXI, at de derfor har valgt å hedre kommunen.

Her lærer barnehageungene om sex

I 2013 var NRK flue på veggen da pedagogisk leder Vibeke Lykseth forklarte femåringene hva som skjer når mamma og pappa har sex. I Sortland er målet å gi alle barnehagebarn et begrepsapparat de kan bruke for å fortelle hvis de har vært utsatt for noe.

– Sortland er et forbilde for alle kommuner i Norge, sier Rannveig Kvifte Andresen.

Hun er daglig leder i DIXI Ressurssenter mot voldtekt, en organisasjon som arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende.

Hvert år deler de ut DIXI-prisen til en person eller en organisasjon som har vært med på å sette voldtekt på dagsordenen.

I år ble det altså Sortland kommune sin tur.

I 2011 startet Sortland kommune et prosjekt som handlet om forebygging av seksuelle overgrep. Et arbeid som fortsatt pågår for fullt og som har endt med en modell kalt «Æ E MÆ».

I 2013 var NRK flue på veggen da pedagogisk leder i Vibeke Lykseth i Lykketreff barnehage forklarte femåringene hva som skjer når mamma og pappa har sex. Barna lærte også hvilke berøringer som er bra eller dårlige.

Lykkentreff barnehage på Sortland

Pedagogisk leder Vibeke Lykseth viser ungene hvordan sædceller ser ut og hva de kan gjøre.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Stort for Sortland

Sture Jacobsen er i dag veldig glad på sin egen kommunes vegne. Han er kommunalsjef for helse og omsorg.

– Dette er veldig stort for oss i Sortland, sier han.

Han forteller at «Æ E MÆ» er en helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn.

– Dette er et arbeid som involverer alle barn i kommunen fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole. Det involverer også alle som jobber med barn og unge i kommunen.

Helse og Sosialsjef, Sture Jacobsen i Sortland kommune.

Helse- og sosialsjef, Sture Jacobsen.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Det starter allerede med toåringene. De får et forhold til kroppen sin og vet hva de forskjellige kroppsdelene heter. De får et begrepsapparat de kan bruke for å fortelle hvis de har vært utsatt for noe.

At arbeidet i Sortland er viktig, er det liten tvil om.

Antallet anmeldelser av seksuell omgang med og voldtekt av barn under 14 år økte med 13 prosent fra 2017 til 2018 og har økt med 74 prosent siden 2014, viser en rapport fra Kripos.

Mye av økningen skyldes at overgrep på internett har økt i omfang, men også at terskelen for å anmelde har blitt lavere.

De er ingen som har forsket på de konkrete resultatene av arbeidet i Sortland. Men Sture Jacobsen lener seg på internasjonal forskning når han sier:

– Vi vet at det å undervise om seksuelle overgrep reduserer risikoen fra 40 til 80 prosent. Det øker også sjansen for at ungene sier ifra.

Jacobsen forteller at også at de får positive tilbakemeldinger fra barnevernet i Vesterålen.

– De sier at ungene fra Sortland har et begrepsapparat og det er mye lettere for dem å snakke om hva som har skjedd og hva de har vært utsatt for.

Imponert

DIXI har fulgt med Sortland over lang tid og er imponert over hvor omfattende arbeidet i kommunen er.

Rannveig Kvifte Andresen

Rannveig Kvifte Andresen i DIXI.

Foto: Dixi

– Dette er forankret i hele kommunen, hos ledelsen og politikerne og alle bidrar til at dette skal være et godt prosjekt, sier Rannveig Kvifte Andresen.

Hun understreker også hvor viktig det er at absolutt alle barn i kommunen tar del i dette.

– De ser alle barn fra de er i mors liv til de går ut av videregående skole, noe som er veldig viktig. De lærer om egen kropp, grensesetting, seksualitet og også om hvordan man skal varsle om seksuelle overgrep.

Hun ber nå alle norske kommuner om å se til Sortland.

– Mange kommuner har gode modeller og jobber bra, men i Sortland er dette forankret overalt i kommunen. Det er imponerende.