I går fikk bonden aktivitetsforbud, i dag tok kommunen driftstilskuddet

Brønnøy kommune kutter nærmere 800.000 kroner av landbruksstøtten til storbonde Tore Holm. – Bønder er rettsløse i Norge. Dette er det samme som kroken på døra, sier bonden.

Tore Holm fra Brønnøy på Sør-Helgeland har 900 dyr på gården, og er en av landets største kjøttprodusenter. Torsdag denne uka ble han ilagt totalforbud mot dyrehold av Mattilsynet, som mener han har brutt dyrevelferdsloven.

I går ga Mattilsynet en av Norges største kjøttprodusenter forbud mot å fortsette drifta. Samtidig kutter Brønnøy kommune store deler av landbruksstøtten som kan påføre bonden konkurs. Bonden mener han nå får dobbel straff før saken er prøvd for retten.

Tore Holm fra Brønnøy på Sør-Helgeland har 900 dyr på gården, og er en av landets største kjøttprodusenter. Torsdag denne uka ble det ble kjent at Mattilsynet forbyr Holm å eie, holde eller ha omsorg for storfe og gris.

Bakgrunnen skal være flere brudd på dyrevernsloven over flere år.

Odd reidar Johnsen, jordbrukssjef i Brønnøy

Odd Reidar Johnsen, jordbrukssjef i Brønnøy.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Samtidig beslutter jordbrukssjefen i Brønnøy kommune å kutte 60 prosent av landbruksstøtten til gården.

– Vi legger Mattilsynets vedtak til grunn, og ser at det bygger på utallige enkeltvedtak over en lang tid. Det er en omfattende dokumentasjon på brudd på dyrevernsloven, opplyser landbrukssjef i Brønnøy Odd Reidar Johnsen til NRK.

Landbrukskontoret i Brønnøy vedtok allerede 5. november å kutte i landbruksstøtten, men ventet med å iverksette vedtaket inntil de var kjent med Mattilsynets beslutning.

– Det er tre ukers klagefrist, og Tore Holm kan klage på stønadsnekten. Det er heldigvis ikke ofte vi har slike saker, men når slike forhold oppstår, er vi nødt til å reagere, sier jordbrukssjefen.

– Vil bety konkurs

Tilskuddet som nå holdes igjen av kommunen utgjør om lag 800.000 kroner. Storbonden reagerer på nyheten med vantro, og mener dette betyr konkurs.

– Det er helt innlysende at dersom jeg ikke får beholde tilskuddet, betyr det avvikling. Da avvikler Brønnøy kommune gårdsbruket, som jeg gjennom 54 år har bygd opp fra ingenting til 525 storfe og 400 griser.

– Dobbel straff

Tore Holm

På storgården har bonden om lag 900 dyr. Tore Holm avviser beskyldningene og sier han vil ha vedtaket prøvd i retten.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Bonden mener han nå får dobbel straff, og avviser at kommunen kan straffe ham uten at påstandene om vannskjøtsel av dyrene er prøvd for retten.

– Det finnes ingen saklige grunnlag for beskyldningene mot meg. Alt er tilbakevist gjennom dokumentasjon, men det har ikke blitt tatt hensyn til av Mattilsynet. Jordbrukssjefen i Brønnøy nekter å komme hit på befaring for å sjekke de faktiske forhold.

Han mener norske bønder er rettsløse.

– Hele denne saken viser at vi som bønder er uten rettsvern. Behandlingen jeg har fått er graverende. Slikt sprer skrekk blant bøndene, mener Holm.

Nå vil han kreve at saken hans behandles politisk i Brønnøy kommune.

– Driftsstyret og kommunestyret er de rette instanser i kommunen til å behandle denne saken, ikke jordbrukssjefen.

Tore Holms kalver

Tore Holm fra Brønnøy på Sør-Helgeland har 900 dyr på gården, og er en av landets største kjøttprodusenter.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK