Bonde må i fengsel

En gårdbruker fra Sør-Helgeland er i Brønnøy tingrett dømt til 30 dagers fengsel for flere brudd på dyrevernloven.

Mattilsynet fant 24 døde dyr i storfebesetningen til mannen da de besøkte gården i april i fjor.

11 dyr måtte i tillegg avlives på stedet.

Retten slo fast at dyrene døde av sult.

I tillegg til 30 dagers fengsel mister bonden retten til å drive med eller eie dyr i en periode på fem år, skriver Helgeland Arbeiderblad.