I dette vassdraget sender de 1400 volt igjennom fisken

I Sulitjelma fanger de fisk på en helt spesiell måte: – Dette er ikke et fiskeredskap for enhver mann.

Her sender guttene 1400 volt igjennom fisken

Her sender guttene 1400 volt igjennom fisken

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Her er det ingen som bruker vanlig fiskestang med krok. Dette er elfiske. Inntil 1400 volt sendes igjennom fisken.

Å bruke elektrisk fangstapparat når man skal fange fisk, er veldig uvanlig.

Så uvanlig at vassdraget i Sulitjelmafjellene i Nordland er et av de få stedene i landet hvor elfiske blir brukt som fangstmetode.

I krysset hvor Balvasselva møter Sokielva i Sulitjelmafjellene, står det tre unge menn ute i vannet. De har på seg vadebukser, og med seg en liten håv, ei bøtte og en kasse på ryggen. De fisker ørretyngel – med strøm.

Elfiske i Sulitjelma

I dette vassdraget sender guttene 1400 volt igjennom fisken

Foto: Bente H. Johansen / NRK

De tre guttene har sommerjobb som elfiskere i vassdraget. De skal fiske 5000 ørretyngel, som de merker og senere slipper ut i regulerte vann.

– Dette er ikke et fiskeredskap for enhver mann, du må ha spesialgodkjenning for å gjøre dette, sier Anders Blom.

Har brukt denne metoden i 20 år

Vassdraget i Sulitjelma er et av veldig få steder i landet hvor denne metoden brukes, og den har vært brukt i 20 år, forteller jakt- og fiskekonsulent for Statskog Salten, Arnold Berg.

Fiskemetoden er godkjent av Mattilsynet. Fisken skades ikke av elektrisiteten selv om den får 1400 volt igjennom kroppen.

Elfiske er et elektrisk fangstapparat, som sender pulserende strøm ut i vannet og bedøver fisken.

– Alternativet er å kjøpe oppdrettsyngel å sette ut, men den er ikke like levedyktig når den kommer fra lukkede anlegg og skal ut i det fri. Mens denne fisken er stedegen og har dermed en veldig høy overlevelse på nesten 90 prosent, sier Berg.

jakt- og fiskekonsulent for Statskog Salten, Arnold Berg.

Jakt- og fiskekonsulent for Statskog Salten, Arnold Berg, sier at elfangst av yngel fungerer veldig bra.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Dette er en form for kultivering som er på tur inn i flere vassdrag og flere områder.

Hvert år må Salten kraftsamband sette ut 5000 ørretyngel i Balvatnet og Doro som avbøtende tiltak på grunn av kraftproduksjon.

– Og elfangst av yngel fungerer, det ser vi på gjengfangsten. Fisken blir stor og fin, så man ser jo at dette er tiltak som fungerer veldig bra, sier Berg.

– Det er den beste sommerjobben vi kunne fått.

Fem uker av sommerfeieren har de tre kompisene Anders Blom, Kristian Kyllingmark og Amund Godal brukt på å stå i elva og fiske med strøm.

– Vi får fiske i flott natur, og det er et fantastisk område, sier guttene.

Tre ungdommer som jobber med elfiske

Anders Blom, Kristian Kyllingmark og Amund Godal er enige om at dette er en super sommerjobb.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Det har stort sett vært fint vær, og det er jo deilig når vi står så mange timer om dagen og fisker. Så får vi være ute i frisk natur og fiske, og det liker vi jo godt, avslutter de.