I dette området tilbys det ikke journalistutdanning i høst: – En fare for demokratiet

I høst ligger den nordligste journalistutdanninga i Volda. – Uakseptabelt, mener SV, som ber departementet om å rydde opp.

Laster kart, vennligst vent...

I år er det ikke opptak til journalist- eller medieutdanning i de fire nordligste fylkene.

Denne høsten er det full stopp i opptak av journaliststudenter ved Nord universitet, som har fakulteter i Trøndelag og Nord-Norge.

Det gjør at den nærmeste utdanninga ligger på Høgskulen i Volda. Utdanningspolitisk talsperson for SV, Mona Fagerås frykter nå vi vil miste viktige perspektiver i samfunnsdebatten.

– Det er viktig for lokaldemokratiet og for demokratiet nasjonalt, at perspektiver fra hele landet kommer med i den offentlige debatten, sier hun til NRK.

Nullopptaket ved Nord universitet har skapt reaksjoner i fagmiljøet i nord, så vel som på Stortinget.

– Vi frykter at dette vil være første steg mot en nedleggelse av studiet, sier Fagerås, som representerer Nordland på Stortinget.

NRK gjør oppmerksom på at «journalist» ikke er en beskyttet tittel, og at journalistutdanning ikke nødvendigvis er et krav for å jobbe som journalist.

– Alvorlig og bekymringsverdig

Verken i fjor eller i år tilbys det bachelor i journalistikk ved Nord universitet. Årsaken er blant annet for få søkere. I stedet skulle Nord tilby en masterutdanning i faget, men på grunn av kompetansemangel ble også dette lagt på is i år.

Det er i tillegg planlagt nullopptak ved Nords medielinjer i Steinkjer.

Dekan på Samfunnsfaglig fakultet ved Nord universitet, Hanne Thommesen, understreker at verken bachelor- eller masterutdanninga i journalistikk er lagt ned, men ligger på vent. Situasjonen denne høsten mener hun likevel er alvorlig.

Nord universitet

Nord universitet har fakulteter i Nordland og i Trøndelag. Denne høsten tilbys det verken bachelor- eller masterutdanning i journalistikk eller mediefag.

Foto: Ole Dalen / NRK

– Jeg er enig med SV i at det er en fare for demokratiet dersom utdanningsinstitusjonene i Norge ikke klarer å utdanne tilstrekkelig med journalister. Det er alvorlig, trist og bekymringsverdig at ungdom ikke ønsker å søke seg til yrket, sier Thommesen.

SV ber nå statsråden om å komme på banen, for å sikre et tilbud for de fire nordligste fylkene i det langstrakte landet vårt.

– Bygg opp en helt ny journalistutdanning

Mediekritiker Anki Gerhardsen, som tidligere jobbet på journalistutdanninga ved Nord universitet, mener det er på tide at utdanningsmodellen endres.

– Vi kan ikke bare sitte stille å vente når vi ser at modellen ikke fungerer. Vi må lage nye strukturer for å utdanne journalister, og nå kan vi begynne i Trøndelag og Nord-Norge i og med at det er her det ramler sammen nå, sier Gerhardsen.

Anki Gerhardsen

DEMOKRATISK PROBLEM: Mediekritiker Anki Gerhardsen mener nordnorske redaksjoner kan få problemer uten en utdanningsinstitusjon nord for Volda. – Det er ikke en overflod av unge i sør som ønsker å ta en jobb i Finnmark eller på Helgelandskysten.

Foto: Vilde Bratland Erikstad/NRK

Konkret mener hun at utdanninga trenger mer praktisk og relevant trening knytta til en redaksjon, bred samfunnskunnskap tilpassa journalistikkens behov, og lærerkrefter som er direkte knytta til dagens virkelighet.

I tillegg mener hun det er viktig for nordnorske redaksjoner at også nordområdekunnskap er en del av utdanninga i de nordligste fylkene, og at bransjen selv er med på å videreutvikle journalistutdanninga.

– Det er livsviktig for de nordnorske redaksjonene at bransjen selv er delaktig i å bygge opp utdanninga. Det er alvorlig at landsdelens redaksjoner mister de institusjonene som skal gi dem tilgang på nye utdanna journalister, sier hun.