I denne landsdelen har strømprisene vært de laveste i Norden den siste tiden

Mye snø i fjellene og arbeid på kraftlinjene har bidratt til hyggelige kraftpriser for befolkningen i Nord-Norge.

Ferga fra Stokkvågen med øya Tomma i bakgrunnen.

I Nord-Norge har strømprisene vært de laveste i Norden. Her fra Helgelandskysten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Denne uken kom NVE med en ny rapport, som beskriver kraftsituasjonen i Norge siste kvartal.

Og ifølge NVE kan nordlendinger glede seg over de laveste strømprisene i Norden den siste tiden, blant annet takket være mye snø i fjellene.

– Det er et overskudd i Nord-Norge med mer produksjon enn forbruk.

– I tillegg gjør Statnett en del arbeid på kraftlinjene i Midt- og Nord-Norge, noe som gjør at man ikke får transportert ut all den strømmen som er, forteller fungerende seksjonssjef Jonas Skaare Amundsen.

Prisøkning

Resultatet er altså litt lavere priser i de nordligste fylkene enn ellers i Norge.

Amundsen Jonas Skaare i NVE

Forventninger om mye vann fra snøsmelting har bidratt til at prisene har holdt seg litt lavere i nord enn resten av landet, forklarer fungerende seksjonssjef Jonas Skaare Amundsen i NVE.

Foto: Privat

Prisene i nord har ligget på rundt 23 øre per kilowattime mot 25/26 i resten av landet. Ikke mye, men likevel nok til at nordlendingene har gått av som «prisvinnere».

Sammenlignet med samme periode i fjor har likevel prisene gått noe opp. I sør med 20 prosent, mot 15 prosent i nord.

– I fjor hadde man en periode med veldig mye vann i vannmagasinene i Norge. I tillegg var det ganske lave strømpriser i Europa, på grunn av lave priser på kull.

– I år har kullprisene gått noe opp, i tillegg til at det har vært litt mindre vann i norske magasiner fra i høst og helt fram til i vår, forklarer Amundsen.

Tror på stabil situasjon

Men også prisøkningen er det nordlendingene som slipper billigst unna.

Ser man bort fra nettleie og forbruksavgift, har strømkostnadene hittil i 2017 vært cirka 700 kroner høyere for en gjennomsnittlig husholdning i Sør og Midt-Norge, mot 200 kroner for en tilsvarende husholdningen i Nord-Norge.

Marius Holm Rennesund / Thema Consulting Group

– Relativt stabile priser på et litt høyere nivå enn det vi så i samme periode i fjor, oppsummerer Marius Holm Rennesund ved THEMA Consulting Group.

Foto: THEMA Consulting Group

Partner Marius Holm Rennesund ved THEMA Consulting Group, som har bred erfaring fra energimarkedene, tror prisen gjennom sommeren og frem mot høsten vil holde seg på et relativt stabilt nivå.

– Vi ser at det fortsatt ligger en del snø igjen i fjellet, og forventer relativt lave kraftpriser videre fremover, sier han.

Enkelte steder i Nordland ligger det fortsatt tre ganger så mye snø som normalt.

– Kan prisen gå ytterligere ned som følge av all denne snøen?

– Det kommer litt an på hvordan det smelter. Fortsetter det å smelte jevnt tror jeg vi kan forvente liten endring. Kommer det plutselig varme med påfølgende stor snøsmelting kan det selvsagt bidra til at prisen presses ytterligere ned.

Reinforsdammen

Reinforsdammen ved Skonseng i Rana kommune i Nordland.

Foto: John Petter Reinertsen

Situasjonen kan endre seg etter 2020

Markedet forventer at kaldere vær og økt forbruk utover høsten og frem mot slutten av året vil bidra til at prisen øker opp mot 29 øre/kilowattime på landsbasis, sier Rennesund.

Han bemerker at vi nå i det store og hele opplever ganske lave kraftpriser i Norge.

Dette kan imidlertid endre seg etter 2020 når EU strammer inn på co₂-markedet og Tyskland faser ut sin kjernekraft.

– Vi kan forvente at etterspørselen etter co₂-kvoter vil øke, noe som også vil slå inn på den norske og nordiske kraftprisen.

– Det samme vil høyere kraftpriser på kontinentet som følge av utfasingen av kjernekraft i Tyskland. På lengre sikt kan vi derfor forvente høyere priser.