Hopp til innhold

I denne kommunen er det ikke en eneste gateadresse

Ambulansepersonell og Kartverket ber instendig om at alle skal ha gateadresser, men regjeringen vil ikke pålegge kommunene å rydde opp.

Tjongsfjord

Rødøy kommune har overhodet ingen gateadresser.

Foto: Kitt Grønningsæter

Agdenes, Selje og Rødøy i Nordland er de tre gjenværende kommunene i Norge som overhodet ikke har en eneste gateadresse. For eksempel er adressen til rådhuset ganske enkelt Rødøy Rådhus, 8185 Vågaholmen.

– Det er klart det er viktig at ambulansefolk eller nødetater vet hvor de skal, det er viktig, men jeg kjenner ikke til at det har vært et problem i Rødøy så langt, sier Rødøy-ordfører Olav-Terje Hoff (Sp)

Men ambulansearbeidere andre steder fortviler over de nasjonale tallene. Knut Erik Haugen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge sier det kan føre til situasjoner hvor folk trenger øyeblikkelig hjelp, hvor de ikke greier å finne vedkommende.

– Det skjer fra tid til annen, sier ambulansearbeider Knut Erik Haugen til NRK.

Da Matrikkelloven ble vedtatt i 2005, var det ifølge Kartverket bred politisk enighet om at alle burde få en gateadresse, men dette endte aldri opp i noen lov.

– Det er ikke noe krav om gateadresser i dag. Det har vært litt av utfordringen i dette prosjektet. Vi prøver å hjelpe kommunene i gang og være behjelpelig, sier seksjonsleder Tore Abelvik i samferdselsseksjonen i Kartverket.

adressemangel

Skal ha adresser på plass i løpet av 2019

Rødøy-ordføreren vedgår at de kanskje ikke har prioritert det så høyt som vi kanskje burde ha gjort.

– Vi startet opp prosjektet tidligere i år for å se hvordan vi skulle gå frem når vi skulle finne gatenavn. Målet er å bli ferdige i løpet av 2019, sier han.

Kommunen jobber med forslag til adresseparseller og inndeling av veier. Disse skal så sendes ut til lokale utvalg til neste år, men å finne vegnavn er ikke bare enkelt.

– Det er mange navn som er innarbeidet allerede, så handler det litt om hvilke steder veien leder til. Så er det jo regelverk på ting man ikke kan bruke. Personnavn skal mye til å få godkjent, sier teknisk sjef Rødøy kommune, Kjetil Hansen.

Kartverket: – Sterkt ønskelig med full adressedekning

Abelvik legger ikke skjul på at det er et ønske også fra Kartverkets side om full gateadressedekning i Norge.

– Det er sterkt ønskelig at alle har en egen gateadresse, det er derfor vi gjennom dette prosjektet har brukt mye ressurser på å få kommunene i gang, sier han.

I dag er det opp til hver enkelt kommune hvorvidt de vil opprette gateadresser eller ikke.

– Man må ofte finne andre måter å finne frem på i nødssituasjoner. Som regel med gårds- og bruksnummer.

Kommunalpolitisk talsperson Willfred Nordlund (Sp) på Stortinget sier han forventer at regjeringen tar grep og bidrar til å sørge for at de kommunene som gjenstår får på plass vegadresser.

– Så har jeg også ei sterk oppfordring om at dette er noe kommunene selv tar tak i. Dette vil bidra til økt sikkerhet for folk dersom noe skulle skje. Særlig når man har sentraliserte AMK-sentraler, blir det å ha et husnummer ekstra viktig, sier Nordlund.

Han varsler at han vil stille statsråden spørsmål rundt regelverket for gateadressering.

– Det bør ikke være nødvendig å gi et påbud, men hvis det er det som må til må vi vurdere det.