Reineier Ole Henrik gruer seg til våren – da skal flere tusen dyr krysse toglinjene

For å komme seg til sommerbeite og kalvingsområdene må tusenvis av rein krysse Nordlandsbanen. Reineieren som i dag mistet seks nye dyr frykter for hva våren vil bringe.

rein2

Seks dyr mistet livet fredag morgen i samme område hvor Bane Nor nå går i gang med bygging av viltgjerder.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Fredag morgen ble seks reinsdyr påkjørt og drept av toget. Blant de døde dyrene er flere drektige simler. Nå gruer reineieren seg til vårflyttinga.

– Skrekken hos oss reineiere nå er hva som vil skje utover mot mai, når store flokker med rein skal vende tilbake til kalvingsområdet, sier reineier Ole Henrik Kappfjell.

Han var blant flere reineiere som mistet dyr i dag et lite stykke nord for Mosjøen, i området som er blant de mest utsatte langs Nordlandsbanen. Det er heller ikke den første gangen.

I juni går Bane Nor i gang med bygging av et 25 kilometer langt gjerde som skal settes opp på begge sider av sporet fra Mosjøen til Laksfors.

– Dette skal skje over en toårsperiode med oppstart i juni. Første byggetrinn blir fra Skog til Kvalfors bru nå i 2018. Den totale strekningen skal være ferdig omtrent i november neste år, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor.

I forbindelse med byggingen av gjerdet mellom Skog og Kvalfors skal det også bygges en viltovergang. Gjerdet skal være omtrent 2,5 meter høyt.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var tidligere i år på besøk for å møte flere av dem som påvirkes av de mange reinpåkjørslene ved Nordlandsbanen.

– Situasjonen er langt ifra holdbar når slike ting skjer. Det er belastende både for dem som fører togene, for dem som eier reinsdyrene og for dem som skal være med å rydde opp, sa han til NRK.

Laster kart, vennligst vent...

På denne strekningen skal det i løpet av de neste to årene komme opp et 25 kilometer langt gjerde.

Tar grep for å forhindre ulykker under vårflyttingen

Torstein Appfjell er leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Han sier saken om reingjerder har pågått i flerfoldige år, men de er glade for at arbeidet nå kommer i gang.

April er en måned hvor reinen vender tilbake til vår- og kalvingsland, noe som medfører en økt risiko for påkjørsler.

– Vi håper å komme flyttende med en samlet reinflokk og en kontrollert flytting over jernbanelinja. Det gjør at vi reduserer faren for påkjørsler ganske betraktelig.

De største og de fleste påkjørslene skjer ifølge Appfjell når reinen skal passere jernbanelinja ukontrollert. I år håper de at økt kontroll skal bøte på risikoen.

Et skritt i riktig retning

I 2017 ble 514 reinsdyr påkjørt på Nordlandsbanen. Med store tap i distriktet sist år, håper de at et nytt år gir færre tap, et år er aldri likt et annet, tror lederen i reinbeitedistriktet.

– Nå har vi hatt så mange påkjørsler og så mange tapte dyr at vi tåler ikke noe mer. Derfor må vi være ekstra skjerpet for å få til ei kontrollert flytting, sier Appfjell.

Han sier det fremdeles er flere strekninger Mellom Mosjøen og Trofors hvor de håper på nye gjerder.

– Så er det jo også slik at det skal bygges en ny E6 fra Trofors til Lien. Der er det lovet at det skal bygges stengsel både imot ny E6 og jernbanen.