NRK Meny
Normal

– I dag er Røkke en helt i Nordland

– Dette er veldig positive signaler både for Stamsund og Melbu, sier ordfører Jonny Finstad (H) i Vestvågøy.

Ordfører Jonny Finstad i Vestvågøy (H)

BREDT GLIS: Ordfører Jonny Finstad i Vestvågøy (H) er glad for nyheten fra Norway Seafoods i dag.

Foto: John Inge Johansen / NRK

80 ansatte mister jobben, og flere blir sesongarbeidere når det Røkke-eide selskapet Norway Seafoods nå gjør store endringer i produksjonen i Nord-Norge.

Ordførerne i de to Nordlandskommunene Melbu og Stamsund trekker imidlertid et lettelsens sukk etter at det ble kjent at de unngår masseoppsigelser på Norway Seafoods anlegg i kommunene deres.

Fram til nå har det vært sterke spekulasjoner om at selskapet ville legge ned fem av sju anlegg i Nord-Norge.

Filetindustrien har ifølge selskapet ikke tjent penger på 15 år. Fredag morgen fikk de 600 Norway Seafoods-ansatte i Nord-Norge vite at Røkke-selskapet legger filetanlegget i Mehamn med 25 ansatte lagt ut for salg. Selskapet halverer antallet ansatte i Hammerfest hvor 55 mister jobben.

Samtidig varsler Norway Seafoods at de vil øke produksjon ved anleggene i Stamsund, på Melbu, og ved fire av anleggene i Finnmark.

Satser i Nordland

– I dag er Røkke en helt i Vestvågøy, sier ordfører Jonny Finstad (H) i Vestvågøy til NRK.no.

Ifølge konsernsjef Thomas Farstad skal Norway Seafoods investere mellom 150 og 200 millioner kroner i filetanleggene i Nordland og Finnmark fram til 2017.

Blir sesongarbeidere

Nina Hanssen, hovedtillitsvalgt Melbu (Norway Seafoods)
Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

I Stamsund jobber det 100 ansatte ved anlegget, men i januar ble det etablert et nytt skift på 50 personer. Norway Seafoods planlegger også å øke aktiviteten på Melbu med et skift om vinteren.

Hos Hadsel-ordfører Kjell Børge Freiberg (Frp) ble nyheten om at det legges opp til vekst på Melbu, tatt godt imot i dag. Men Norway Seafoods varsler også at ansatte vil bli permittert fra august til november, når produksjonen er lavere. Ordføreren i Hadsel liker dårlig at ansatte blir sesongarbeidere.

– Det er viktig å være oppmerksom på at alle utfordringene ikke ble løst i dag. Vi kommer til å følge Norway Seafoods veldig tett. Målet må være å skaffe lønnsomme helårs arbeidsplasser på Melbu.

I 2014 planlegger Norway Seafoods for første gang permitteringer i perioden fra august til november. På grunn av utdatert teknologi svekkes lønnsomheten enkelte steder av stadige driftsavbrudd.

– Jeg registrerer hva direktøren sier, nemlig at permitteringsperiodene også vil fortsette i inneværende år. Men dette må man finne løsninger på, for en industri hvor arbeidere går permitterte store deler av året, er en industri som ikke overlever på sikt, sier Freiberg til NRK.no.

De ansatte lettet

De ansatte ved anlegget i Melbu mottok beskjeden på et allmøte klokka ni fredag.

– Folk her på Melbu er lettet og glade i dag. Jobbene våre betyr alt. I dag har vi fått forhåpninger om at det skal satses videre på Melbu, sier hovedtillitsvalgt Nina Hanssen i Norway Seefoods på Melbu.

Også for de ansatte var det et skår i gleden at Røkkeselskapet ikke kan love helårs arbeidsplasser ved anlegget.

– Vi vet at høsten er vanskelig. Men vi håper at trålflåten kan bidra med ferske råstoff i denne årstiden.

(artikkelen fortsetter under)

Norway Seafoods i Melbu

I dag var det full aktivitet i anlegget i Melbu.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Opptatt av fiskerettigheter

Det Røkke-eide selskapet sitter på store fiskerettigheter knyttet til anleggene.

Kjell Inge Røkke overtok en rekke fabrikker langs kysten på midten av 1990-tallet. Med på kjøpet fulgte rikelige fiskekvoter og et krav om at fisken måtte leveres til fabrikkene.

Ansatte og politikere har ment at Norway Seafoods bryter løftene sine ettersom stadig mer av fisken havner på filetfabrikker i Kina. Både i Mehamn, Vardø, Hammerfest og i Stamsund har det vært aksjoner for å markere trålerrettighetene som tilhører lokalsamfunnet.

– Hadsel kommune er veldig tydelig på de historiske rettighetene vi snakker om. Derfor er det interessant at Norway Seafoods i pressemeldingen ikke utfordrer disse. Da tror jeg heller ikke regjeringen vil forandre på leveringsforpliktelsene, sier ordfører Kjell Børge Freiberg til NRK.no.

Kjell Børge Freiberg, ordfører i Hadsel

Hadsel-ordfører Kjell Børge Freiberg (Frp) er bekymret for at Norway Seafoods fortsetter permitteringene inneværende år.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Mye importert arbeidskraft

I dag er kommer svært mange av de ansatte på Norway Seafoods anlegg i Nord-Norge fra andre land. Det håper ordføreren i Vestvågøy det kan bli en endring på.

– Det er ei generell bekymring at de tradisjonelle næringene ikke er nok attraktiv for lokal ungdom. Imidlertid får vi ei kompetanseheving innen industriproduksjon av fiskeriene med denne satsingen. Jeg håper at norsk ungdom ser at her kommer det flere kompetansearbeidsplasser, sier ordfører Jonny Finstad i Vestvågøy.

Kjell Inge Røkke overtok en rekke fabrikker langs kysten på midten av 90-tallet. Med på kjøpet fulgte rikelige fiskekvoter og et krav om at fisken måtte leveres til fabrikkene. Nå er det opprør i Nord-Norge. Ansatte og politikere mener at Aker Seafoods bryter løftene sine ettersom stadig mer av fisken havner på filetfabrikker i Kina. Røkke avviser kritikken: - Hvis andre mener så innlyst intelligent at det vi gjør er feil, kan de kjøpe bedriften av meg. Ingen kommer, de bare kritiserer.