Hopp til innhold

Mener gigantisk oppdrettsanlegg er dårlig utredet: – Det er helt vilt

Lørdag morgen kommer Nordlaks sin gedigne Havfarm hjem til Vesterålen. Fiskeriministeren gratulerer, mens fiskerne fortviler.

Havfarm innseiling

INNSEILING: Havfarmen «Jostein Albert» er her på vei inn Hadsjelfjorden i Nordland. Anlegget blir liggende om lag fem kilometer sør-vest av Hadseløya, og vil være synlig fra land.

Foto: Vilde Odmundson / Deadline

– Det er helt vilt.

Hans Fredrik Sørdal er nytilsatt leder for Nordland Fylkes Fiskarlag.

Han har fått med seg at Nordlaks sin gedigne Havfarm lørdag morgen klokken åtte endelig ankommer lokaliteten på Ytre Hadseløya i Nordland.

Den er stor. Konstruksjonen er 385 meter lang, 59 meter bred og skal huse opptil 10.000 tonn laks. Fiskeriministeren jubler, og gratulerer selskapet med prosjektet.

Naturvernere er skeptisk. Fiskerne i nord fortviler. Denne gang peker fiskerne på at man ikke har undersøkt konsekvensene av en slik etablering, godt nok.

– Jeg stiller store spørsmål. Spesielt at det ikke er gjort en helhetlig konsekvensutredning. Det er også snakk om etablering inn i et kjent gyteområde for kysttorsk.

– Kysttorsken er garantisten for fisket langs kysten, når sesongfisket er over. Denne etableringen vil potensielt være til hinder for fiskere og våre medlemmer i området.

Nordlaks på sin side avviser kritikken (se tilsvar lenger ned).

Mener man starter i feil ende

Prislappen på Havfarmen er på over én milliard.

Når den er ferdig har det gått om lag to og et halvt år siden planene ble kjent.

Naturvernere har pekt på fare for luseproblemer, sykdommer, forurensning og rømming. Nordlaks er på sin side klar på at dette er en nyvinning som vil løse utfordringer knyttet til blant annet areal.

Den skal plasseres i områder som har vært utilgjengelige for oppdrett, og romme inntil 2 millioner fisk. En Havfarm nummer to er under planlegging.

Den blir litt mindre, og flyttbar. Cirka 300 meter lang og litt bredere. Også denne dimensjonert for opptil 10.000 tonn laks.

Sørdal reagerer på plasseringen. Han peker på at Havfarmen, tross navnet, slett ikke ligger ute i åpent hav.

– Det er jo i fjordene, der det er gyting av torsk og drives fiske av kysttorsk. Dette burde også vært med i et helhetlig planverk som en kystsoneplan, noe det ikke er, sier Sørdal.

Sørdal peker også på at så mye oppdrettsfisk på ett og samme sted, er noe helt spesielt som krever en grundig vurdering av mulige konsekvenser.

Hans Fredrik Sørdal, Flakstad

Leder for Nordland Fylkes Fiskarlag, Hans Fredrik Sørdal, er lite begeistret for måten ting har blitt gjort på.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Her starter man i feil ende. Man etablerer først, og så sier kommer en eventuell konsekvensutredning i etterkant. Det er sterkt beklagelig.

– Hva er du egentlig bekymret for – Havfarmen trenger ikke være negativ for torsken?

– Det er det vi ikke vet så mye om, når det ikke er utredet. Det er dumt, fordi det skaper bekymring. Man burde fulgt de prosessene som det er lagt opp til i lovverket. I stedet for å innvilge disse berømmelige dispensasjonene.

– Du fratar fiskerne muligheten til å drive fiskeri i et relativt stort område. Det er som å si til bonden at her er det ikke mulig å slå gresset, men gresset er ditt.

Illustrasjonsfoto lokasjon

Illustrasjonsfoto lokasjon.

Foto: Bjørn Eide / Nordlaks

Ikke bekymret

Neste fredag skal landets fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen (H), ta turen oppover for å ta konstruksjonen i nærmere øyesyn.

Han er svært begeistret for Havfarmen, og gratulerer selskapet med å få den hjem.

Han viser til at Havfarmen er et resultat av de såkalte utviklingstillatelsene som ble utlyst for noen år siden, og som hadde til formål å stimulere til utvikling av ny teknologi:

Havfarmen ble til etter en klagerunde, der Nordlaks endte opp med å få 21 utviklingstillatelser. Én tillatelse betyr at man har lov å ha inntil 780 tonn biomasse maksimalt (les vedtaket her).

– Dette er en historie om noen som tør å tenke stort, og som har evne til å gjennomføre også. Dette er en ny retning innen havbruk. Det at man skal langt til havs... Det blir spennende å se om man lykkes med den type oppdrett, sier Ingebrigtsen.

Havfarmen blir liggende om lag 5 kilometer sør-vest av Hadseløya, og blir synlig fra land, ifølge selskapet.

– Du sier langt til havs, men fiskerlaget mener den er ganske nært land?

Havfarmen ankommer

Her skal Havfarmen ligge.

Foto: Nordlaks

– Selve lokaliseringa har det vært en prosess på. Det har ikke departementet noe med å gjøre. Så er det ikke uvanlig at folk protesterer noen ganger. Det er også en del av prosessen. Det ville nesten vært rart om det ikke var protester.

På spørsmål om han deler bekymringen til Naturvernforbundet, som frykter rømming og luseproblemer, peker Ingebrigtsen på de strenge krav som er innenfor oppdrett.

– Vi har Mattilsynet og andre som følger opp hele tiden med strenge miljøkrav. Det vil vi fortsatt ha fokus på.

– Viktig med god dialog

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen besøkte Helgeland.

Fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen (H), sier han er trygg på at man får til drift av Havfarmen på en god måte, innenfor de strenge reglene som er med tanke på oppdrett i Norge.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Når NRK spør om det finnes en konsekvensutredning for Havfarmen, sier Ingebrigtsen at det er på gang prosesser for hvordan spillereglene skal være fremover.

– Men det finnes ikke en slik utredning per nå, når Havfarmen kommer til Nordland?

– Det pågår en prosess i regi av regjeringen, hvor man skal sette spilleregler for hvordan man skal drive næringsvirksomhet til havs i sameksistens med eksisterende næringer. Det er et viktig arbeid.

– Men det har altså ikke vært en prosess i forkant av bygginga av Havfarmen?

– Nei, det kan godt hende det er riktig. Men det som er viktig når man nå også skal etablere vindkraft til havs, så er det kjempeviktig at man får til en god dialog.

– En stor dag

Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

– Vi erfarer både kritiske røster, men også veldig mange som heier på oss - og begge deler er naturlig når vi gjør noe nytt og jobber frem et sånt utviklingsprosjekt, sier Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

Foto: Pressefoto

Etter fem års jobb gleder Nordlaks seg til å få Havfarmen hjem.

– Det blir en stor dag. Fra nå av vil alt handle om å ta havfarmen i bruk. Målet er å ta mer av havet i bruk til matproduksjon og forbedre måten vi produserer laks på, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

Nordlaks mener man vet mye om konsekvensene det nye oppdrettsanlegget vil ha for omgivelsene.

Martinussen opplyser at det ligger en todelt søknadsprosess til grunn for tildeling av lokaliteten. Først i kommunen, og så i fylkeskommunen, som også innebærer saksbehandling hos statlige miljø- og sektormyndigheter.

– Hadsel kommune vurderte også behovet for konsekvensutredninger, og bestemte at vi måtte utrede konsekvenser for fuglelivet i området.

Etter den kommunale prosessen har søknaden blitt behandlet av blant annet statlige miljømyndigheter og Fiskeridirektoratet, som alle har gitt sin tilslutning til etablering av lokaliteten, legger han til.

– Fikskerne er hørt

Nordlaks registrerer kritikken fra fiskerne. Martinussen forteller at selskapet tok kontakt med lokale fiskere i en tidlig fase.

– De pekte ut området som en egnet plassering av havfarm, sier han.

I sine senere høringsinnspill og gjennom media har Nordland Fylkes Fiskarlag uttrykt at Nordlaks burde involvere fylkesfiskarlaget og ikke bare de lokale fiskerne tidlig i prosessen.

– Det har vi tatt til etteretning. I senere lokalitetsprosesser har vi henvendt oss både til lokale fiskere og til fylkesfiskarlaget. Alle lokalitetssøknader blir for øvrig offentlig hørt, og da også særskilt sendt til Fiskarlaget.

Havfarm I

Her er Havfarmen under transport. Anlegget vil ha til sammen 11 anker, hver med en vekt på 22 tonn og en holdekraft på mellom 300 og 450 tonn. Ankrene er plassert i en nøye planlagt stjerneformasjon rundt senter av lokaliteten.

Foto: Nordlaks