I beredskap mot tvangsekteskap

Innvandringsminister Per Sandberg understreker overfor NTB at norske kommuner og fylkeskommuner har ansvar for å forhindre tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i sommer. – Skoleferien er høyrisikotid for innvandrerungdom som blir utsatt for kjønnslemlestelse eller tatt med til utlandet og tvangsgiftet eller utsatt for andre overgrep. Det er uhyre viktig at kommuner, fylkeskommuner og andre følger spesielt godt med på dette, sier konstituert integreringsminister Per Sandberg (Frp).