Hytteeier mener fiskevann lekker etter tunnelbygging

Nok en gang er det blitt påtagelig mindre vann i Tjernfjelltjønna i Saltdal. En nyåpnet tunnel mellom Norge og Sverige er blant de hovedmistenkte. Statens Vegvesen sier ikke kan utelukke at tunnelen ikke er 100 prosent tett.

Lav vannstanden ved Tjernfjelltjønna.

Byggingen av Kjernfjelltunnelen i Saltdal førte i april 2018 til at vannet i naturvernområdet sank med halvannen meter. Nå er det igjen mindre vann enn normalt i vannet.

Foto: Marit Nilsen Bjørklund

Det var i april i fjor at det først begynte å skje mystiske ting i naturvernområdet i Saltdal.

Da stusset innbyggerne på at halvannen meter vann plutselig hadde forsvunnet.

Den gang innrømte Statens Vegvesen at det kunne ha å gjøre med tunnelen de var i ferd med å bygge gjennom fjellet som vannet ligger i nærheten av.

Vannføringsmålinger i tunnelen registrerte da omtrent 140 liter vann i minuttet, noe som stemte godt med vannstandsreduksjonen.

Statens Vegvesen pumpet derfor betong inn i sprekker og hull, for å stoppe lekkasjen.

Lenge har man trodd alt var i orden og i høst åpnet den 3248 meter lange tunnelen.

Men så dukket det opp nye bilder.

Hytteeier slår alarm

Marit Nilsen Bjørklund og familien har hytte like ved det populære fiskevannet.

Hun har tatt bilder som viser at vannet igjen har skrumpet betydelig inn og mener reduksjonen er såpass påtakelig at det ikke kan skyldes klimatiske forhold.

– Vi synes det er synd, særlig hvis det blir varig lav vannstand her. Det ene er at det er blitt stygt. Det er en ting, men jeg bekymrer meg mer for livet i og ved vannet, sier Bjørklund.

Marit Nilsen Bjørklund

Familiehytta til Marit Nilsen Bjørklund ligger like ved Tjernfjelltjønna. Bjørklund frykter at fisken skal forsvinne.

Foto: Privat

Hun frykter at fisken i vannet kan forsvinne på sikt.

– Sånn som det er med fisk som ikke får mulighet til å gyte fordi denne bekkeosen og bekken er tørr.

Statens vegvesen har flere forklaringer

Knut Sjursheim er prosjektleder i Statens vegvesen. I en e-post til NRK skriver han at da de var på befaring 30. oktober var vannet islagt.

Vannstanden ble målt til i underkant av 90 centimeter under normalen.

Sjursheim sier at tettearbeidene, som ble gjennomført i tunnelen i fjor, har fungert.

Målinger som ble gjort like etter, viste at vanninntrengingen i den delen av vannet som ligger under Tjernfjelltjønna, ble betydelig redusert.

Likevel kan ikke Statens Vegvesen garantere at vannet ikke lekker.

– Å få en fjelltunnel 100 % tettet er meget krevende, og noe innlekkasje i en tunnel må alltid påregnes. Det kan ikke utelukkes at vannstandsreduksjonen i tjønna nå i høst delvis skyldes at vannet lekker inn i tunnelen, skriver Sjursheim.

Statens vegvesen mener at også andre forhold spiller inn. Tjernfjelltjønna er oppdemmet. I utløpet av vannet er det plassert ei demning. Denne er lite trolig tett, mener Sjursheim.

I tillegg viser værstatistikken til Meteorologisk institutt at det ble registrert lite nedbør både på seinsommeren og i høst.

Fylkesmannen har også bedt om redegjørelse om saken, noe Statens Vegvesen har gitt.

Tjernfjelltjønna i Saltdal

MYSTERIUM: Vannet i Tjernfjelltjønna i Saltdal er i tilbakegang og ingen kan forklare hvorfor. En teori er at tunnelbygging i fjellet under vannet, fører til at vann lekker ut.

Foto: Manfred Hüttepohl

Naturvernområde

Tjernfjelltjønna ligger i et landskapsvernområde. Det betyr at området skal beskyttes mot inngrep som i vesentlig grad kan endre karakteren til landskapet.

Bjørklund mener det ikke er gjort her.

– Når tjønna renner tom for vann, satt på spissen, er ikke det å ta vare på naturen.

Hun forteller at faren hennes på 84 år aldri har sett så lite vann i tjønna som i høst. Da de var opp ved vannet i midten av oktober fikk de sjokk.

– Det var kommet litt snø, og det var begynt å legge seg is på vannet. Det så ganske stygt ut med masse drivved som lå opp imot kanten. Det var litt sjokkerende å oppleve. Vi synes det var litt trist å se. Det ødelegger litt av idyllen rundt der.

Laster kart, vennligst vent...

TUNNELEN: Dette kartet viser hvor tunnelen går. Deler av tunnelen går direkte under Tjernfjelltjønna, noe man tror kan ha en sammenheng med den lave vannstanden til vannet.