Hvilke dyrespor er dette?

En turgåer har sendt bildet til NRK der sporene i snøen er tydelige. Men er det jerv, gaupe, rev eller kanskje ulv de stammer fra?

Dyrespor

Skaiti: Naturoppsynsmannen i Nordland tror disse sporene er i en oppoverbakke, siden klørne vises så godt.

Foto: Steinar Vågan

Fotograf Steinar Vågan er usikker på hvilket dyr sporene kan stamme fra.

- Det er vanskelig å si. Jeg tør ikke satse på ulv, men dette var oppe i høyfjellet. Men det er også mye rev i området, men nei, jeg vet ikke helt, sier Vågan.

For å hente inn mer ekspertise, så kontakter vi naturoppsynsmannen i Nordland, Leonard Mikalsen. Han ler godt da han ser bildet av sporene.

- Jeg er ganske sikker på at dette er en hund. Og det er en hund med uklipte negler, sier Mikalsen.

Men det tviler Vågan på.

- Det er diskutabelt. Men jeg mener bestemt at det ikke har vært noen hund i området, bare min, og jeg har kontroll på hvor den har vært, sier Vågan.

Bildet ble tatt på søndag i Skaiti, og Vågan sier at det sporene var ferske.

- Normalt fryser de, slik at det blir større spor, men disse sporene var ferske.

Flere har gjettet på at dette kunne være jervespor, men det er visst langt fra sannheten.

- Nei, det er ikke i nærheten av å være et jervespor. Jervespor er mer ovalt, og ligner mer på bjørnespor. Og hadde det vært gaupespor, så ville det vært rundere, og ikke hatt så lange klør, sier Mikalsen.

Men har ikke gauper klør?

- Gauper er kattedyr, og trekker inn klørne når den går, akkurat som katter gjør. Om vinteren er klørne litt lengre enn ellers, fordi de ikke slites ned så mye, sier Mikalsen.

Gaupespor

- Dette er spor etter jerv, så vidt jeg kan bedømme, sier Vegar Pedersen, som er regionalt rovviltansvarlig i Nordland.

Foto: Kai Olav Engh, Søre Osen

Dusør for jervespor

Dersom du finner spor etter jervevalper eller en hiplass for jerv kan det lønne seg å tipse Statens naturoppsyn om dette. Rovviltnemnda i Nordland gir nemlig 15.000 kroner i dusør for tips om nye ynglinger av jerv.

Både forvaltningen, beitenæringa og andre er interessert i så gode oversikter over bestandene som mulig. Registrerte ynglinger har betydning for fastsettelse av fellingskvoter og vurdering av skadefellingstillatelser.

Rovviltnemnda i Nordland utlover 15.000 kroner i dusør for tips som oppfyller disse kriteriene:

  • Funn av spor etter jervvalp(er) eller selve hiplassen.
  • Ynglingen blir kontrollert og godkjent av Statens naturoppsyn (SNO).
  • Ynglingen er i et område hvor SNO ikke har registrert noen hilokalitet fra før.

I 2008 kom det inn et tips om en ny, ikke tidligere registrert jerveyngling som utløste dusør, mens det året før ble utløst to dusører.

Du kan lese mer på Statens Naturoppsyn sine sider.

Jervespor

Jervespor er mer ovalt enn det er rundt.

Hvordan ta gode bilder av spor

Dersom man skal kunne se på et bilde og ut fra det bestemme hvilket dyr det kommer fra, så er det noen grep man kan gjøre som fotograf. Det første er å bruke referanser, ifølge Mikalsen. Han viser til bildet som er tatt av Steinar Vågan.

- Det er et godt bilde. Men det bør legges noe ved siden av, for eksempel en fyrstikkeske, for da er det mye enklere å se hvilket dyr sporet stammer fra. Og vi har ganske bra mål for de fleste dyrespor, sier Mikalsen.

Han sier at man også bør ta flere bilder med ulik avstand, for å vise om sporene for eksempel er tatt i oppoverbakke eller ikke.

Jervespor på Saltfjellet

Slik skal det gjøres - sammenlign med noe annet som denne skituppen.

Foto: Ove Ronny Haraldsen / NRK

Nå er sjansjen størst

Statens Naturoppsyn sier at det er mulig å finne spor etter jervvalper fra slutten av april og utover når ungene er minst 3-4 kg. Særlig i mai og utover begynner valpene å bli flinke til å bevege seg og forlater ynglehiområdet.

Ungene følger da mora rundt i leveområdet til matlager hun har etablert i forveien. Valpesporene er mindre enn sporene etter tispa på denne tida av året.

Jervespor

Her er det spor etter en jervefamilie med valper, tatt av Vegar Pedersen i SNO.

Foto: Statens Naturoppsyn