Hvert femte skolebarn har astma

En ny stor undersøkelse viser at hvert femte skolebarn i Nordland har eller har hatt astma.

Astma.

NESTEN FORDOBLING: Hvert femte barn i Nordland har eller har hatt astma, viser ny undersøkelse.

Foto: ScanStockPhoto

Nå skal legene som står bak kartleggingen i gang med å gjennomføre en klinisk undersøkelse på ett tusen av de seks tusen barna som er med i undersøkelsen.

Antallet øker

Det er Nordlandssykehsuet som gjennomfører kartleggingen, som viser nesten en fordobling siden forrige kartlegging, sier lege Tonje Elisabeth Hansen ved barneavdelingen.

- Vi har kommet fram til at fra 1995 var det ca. 10 prosent og nå havner vi en plass mellom 15 og 20 prosent av unger som har hatt astma. Det er er kraftig økning fra tidligere undersøkelser som er gjennomført, sier hun.

- Det betyr at det er mange unger i Nordland som har astma?

- Ja, det betyr det. Og disse tallene inkluderer også de som har hatt astma, men ikke har det lenger. Totalt sett er det ganske mange, men det tilsvarer lignende undersøkelser som er gjort andre steder i landet, blant annet i Oslo, sier Hansen.

Miljøet avgjørende

Illustrasjonsfoto: pustemaskin for de med astma

ASTMAPLAGENE SKAL UNDERSØKES: Tusen skole-elever skal undersøkes i forbindelse med kartleggingen av astmatilfeller.

Det var seks tusen skoleelever fra andre til åttende klasse som fikk spørreskjemaet fra Nordlandsykehuset.

Elevene går på 65 skoler over hele fylket, og foreløpig kan ikke Hansen si om det for eksempel er mer atsma i byen enn på landet.

Men det er sannsynlig at også miljøfaktorer spiller inn.

- Nordland er jo et langstrakt fylke med mange forskjellig bosteder så dette vet vi ikkefør vi får gått gjennom vårt materiale, sier Tonje Elisabeth Hansen.

Legene ved Nordlandssykehuset som står bak undersøkelsen skal på sen-vinteren begynne med de kliniske undersøkelsene av skole-elevene.

Viktig at alle deltar

Først skal 200 elever med astma bare i Bodø undersøkes grundig, og i tillegg også noen friske barn.

- Vi skal gjennomføre en klinisk undersøkelse av disse ungene, vi skal teste lungefunksjonen, vi skal se på allergi, stille de inngående spørsrmål.

- I tillegg skal vi undersøke endel unger som er friske, slik at vi har et sammenligningsgrunnlag for å se på forskjellene, sier legen.

Ifølge Hansen er dette en svært grundig astma-kartlegging, og for å få flest mulig svar er det viktig at foreldre over hele fylket nå sier ja til å bli med videre.