NRK Meny
Normal

Hvem taper mest på mindre tvang i psykiatrien?

Kveldens debatt i Stormen bibliotek i Bodø tar for seg tema fra beltelegging til tvangsmedisinering. Med nye lovendringer skal bruken av tvang begrenses ytterligere. Panelet spør hvem som taper mest på dét?

Stormen bibliotek i Bodø
Foto: Sigurd Steinum / NRK

Helse- og omsorgsdepartementet mener det i dag er for mye bruk av tvang og feil bruk av tvang i den norske helsetjenesten, og ønsker derfor å styrke selvbestemmelsretten.

Psykiatrispesialist Knut Kjerpeseth i Nordlandssykehuset har tidligere uttalt til NRK at han frykter tragedier i kjølvannet av lovendringene.

– I verste fall kan mennesker som er psykisk syke velge å slutte med medisiner og dermed stå i fare for å begå kriminelle handlinger. Vi har hatt noen slike tilfeller i Oslo, og slike episoder vil det sannsynligvis bli flere av, sier han.

Tidligere har NRK omtalt at også politiet frykter mer vold etter lovendringen.

​Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er målet å styrke selvbestemmelsen og bedre rettssikkerheten til pasienter i psykisk helsevern. HOD viser til at det i dag er for mye bruk av tvang og feil bruk av tvang i den norske helsetjenesten.

Kjerpeseth sier det nå blir lettere for pasienter selv å avslutte behandling.

– Med de nye endringene blir det enklere å bli slippe ut fysisk og avslutte medikamentell behandling.

I panelet sitter jurist og tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund, psykiater og overlege ved Nordlandssykehuset Knut Kjerpeseth, pårørende og journalist Siri Gulliksen og assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø.