Hurtigruter gått ut på dato

De gamle hurtigrutene forsvinner fra kysten. – En æra forsvinner med dem.

MS «Lofoten»

MS «Lofoten» er en av de to eldste skipene som Hurtigruten nå vil kvitte seg med til fordel for mer moderne skip.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Det sier styreleder ved Hurtigrutemuseet på Stokmarknes, Sten Magne Engen. Han er ikke forundret over at Hurtigruten nå planlegger å legge til to eldste båtene i bøya.

Veteranskip går ut på dato

Hurtigruten har i dag 13 skip. Elleve av dem går langs norskekysten. De to eldste båtene er «Lofoten» og «Nordstjernen».

– Vi har to skip som er pluss minus 50 år, de er faktisk veteranskip, og de holder ikke i 50 år til. Så vi har begynt å kikke på en fornyelse, sier konsernsjef Olav Fjell i Hurtigruten til E24.

Håper staten tar ansvar

Styrelederen for Hurtigrutemuseet på Stokmarknes har selv jobbet på hurtigruten i mange år. Engen har forståelse for at rederiet nå vil fase ut de eldste skipene.

– Det er vanskelig å holde de gamle skipene i drift, og dyrt. Det er kostnadskrevende å holde dem vedlike, sier Sten Magne Engen til NRK.

MS «Nordstjernen»

MS «Nordstjernen» er den eldste av alle hurtigruteskip. Den har gått i trafikk siden 1956.

Foto: Helge Lyngmoe / NK

Hurtigrutemuseet på Stokmarknes har fra før ett gammelt hurtigruteskip. «Finnmarken» fra 1956 ble gitt i gave til museet og senere satt på land. Nå håper han myndighetene tar ansvar for minst ett av de to skipene som fremdeles er i trafikk.

– Vi kunne gjerne tatt vare på en av de gamle skipene. Dersom vi hadde fått i stand et spleiselag mellom rederi, fylkeskommuner, staten og Hurtigrutemuseet kunne en av de gamle båtene vært brukt til cruisetrafikk i regionen rundt Vesterålen, sier han.

Vemodig når de forsvinner

Lederen for Hurtigrutemuseet synes det er helt riktig av rederiet å bytte gammelbåtene ut med mer moderne skip.

– Det viser seg at folk flest som reiser med hurtigruta ønsker bedre komfort enn hva de gamle båtene har å by på, sier Engen.

Men han synes likevel det blir vemodig den dagen når «Lofoten» og «Nordstjernen» for aller siste gang kaster loss.

– En æra langs kysten er da over. For mange er de to eldste skipene symbolet på hurtigruta.