NRK Meny
Normal

Hurtigruten snur minus til pluss

Hurtigruten forbedrer driftsresultatet – og for første gang siden fusjonen i 2006 går Hurtigruten i pluss.

Sydgående hurtigrute Nordkapp anløper Rørvik en kald og stille aprilkveld

Sydgående hurtigrute Nordkapp anløper Rørvik en kald og stille aprilkveld.

Foto: Peter M. Laugen

Tirsdag la Hurtigruten frem resultatet fra årets første kvartal. Det viser et overskudd på 30 millioner kroner.

Resultat før skatt er forbedret med 39 millioner kroner fra første kvartal 2012.

Satser på nordlysturisme

Hovedsatsningene denne vinteren har vært lokaltrafikken i Norge og nordlysturisme, spesielt fra det engelske markedet.

Dette har vært en suksess og antall gjestedøgn økte med over 25 prosent på distansereiser denne vinteren.

For første gang har det vært annonsert for korte lokalreiser langs hele kysten. Dette kombinert med en forbedret regularitet har gitt god effekt.

Færre rundreiser

Antall gjestedøgn fra rundreiser er redusert i perioden etter sterk vekst over lang tid. Det er blitt en tøffere konkurransesituasjon for vinterturismen på de lengre reisene samtidig som utviklingen i den europeiske økonomien fortsatt er svak.

Veksten i netto inntekt pr. gjestedøgn fortsetter som følge av bedre inntektsoptimalisering, mer effektiv distribusjon og reduserte provisjoner. Økningen var på 13,6 prosent.

– Tjener for lite

Hurtigruten tjener for lite, sier kommentator i NRK Nordland, Knut Eirik Olsen.

Han viser til at finanskostnadene i selskapet vil øke i årene framover. Hurtigruten har tatt store lån som nå slår ut i regnskapet.

– Første kvartal i år økte finanskostnadene med 25 millioner kroner, og når underskuddet etter skatt for konsernet ble på 133 millioner kroner, er det liten grunn for jubel i selskapet, selv om mye går bra, og at selskapet kan vise til forbedringer, sier Olsen.

Han legger til at selskapet selv er bekymret for bestillingen av reiser framover.

– Aksjonærene har all grunn til å følge nøye med utviklingen i selskapet, sier han.

Utsiktene fremover

I styrets delårsrapport skriver Hurtigruten følgende:

Det er er positivt å se at distansetrafikken øker betydelig i første kvartal. Denne trafikken er viktig for Hurtigruten, og sentral i forhold til transportoppdraget selskapet utfører for staten.

Balansen mellom distanse- og rundreisegjester er bærebjelken i merkevaren Hurtigruten, og selskapet jobber målrettet for å opprettholde positiv utvikling i distansesegmentet, samtidig som en må ta tilbake posisjonen som rundreiseleverandør særlig i det tyske og nordiske markedet.

Fra Narvik til Tromsø

8. april var den nye organisasjonen i Hurtigrutens landbaserte virksomhet på plass, og 17. april vedtok generalforsamlingen i Hurtigruten ASA å flytte forretningsadressen til Hurtigruten ASA fra Narvik til Tromsø.

Fase 1 og 2 i effektiviseringsprogrammet er avsluttet og har vært gjennomført etter planen. Det har vært en omfattende og krevende prosess for organisasjonen, men styret er tilfreds med gjennomføringen og resultatet av prosessen.

Hotelldrift skilt ut

Programmet har hatt et sterkt fokus på lønnsomhet og hotelldriften om bord er etablert som egen avdeling. Ansvaret for hotellvirksomheten er gjennom dette, skilt ut fra maritim drift. Styret mener dette er en viktig og korrekt endring for å øke de kommersielle inntektene fra skipene, og et viktig element for å skape lønnsomhet i Hurtigruten.

Salg Norden

Norden har hatt en svak utvikling de siste årene og det ble igjennom effektiviseringsprogrammet iverksatt tiltak for å styrke den nordiske salgsorganisasjonen. Blant annet er salgsorganisasjonen for Norden nå etablert med kontor i Oslo for å effektivisere salgsarbeidet.

Forventer kutt på 60 millioner

Effektiviseringsprogrammet skal på årsbasis gi effekter på over 60 millioner kroner i reduserte kostnader, med full effekt fra 2014. Det er tilfredsstillende å se at salgs- og administrasjonskostnadene i første kvartal ligger lavere enn samme periode 2012.

Bookingsituasjonen for andre og tredje kvartal er utfordrende, og det er iverksatt mange tiltak for å snu denne trenden. Det er gjort store endringer i salgsorganisasjonen, både i Norden og globalt, og styret har tro på at disse endringene skal gjøre selskapet i stand til å ta tilbake markedsposisjonen i det globale markedet.