Hopp til innhold

Frp fikk flertall – vil at Hurtigruten skal seile også fra Trondheim

Regjeringen hadde bestemt at Hurtigruten kun skulle seile Bodø-Kirkenes under koronapandemien. Men i dag fikk Frp flertall i Stortinget for at kystruten utvides til å seile fra Trondheim med inntil tre skip, og ber regjeringen om bruke mer penger på Hurtigruten.

Hurtigruten "Kong Harald" ankommer Brønnøysund, 05.02.14

MS Kong Harald: Det skal nå settes inn inntil 3 ekstra skip mellom Trondheim og Kirkenes for å sikre anløp annenhver dag

Foto: Jan Kenneth Aarsund

Fra slutten av oktober ble Bodø plutselig snuhavn for kystruten, med bare to ukentlige avganger.

Dermed ble det slutt på seilinger mellom Bergen og Bodø – på ubestemt tid.

Avgjørelsen vakte kraftige reaksjoner langs hele kysten. Også Senterpartiet og Arbeiderpartiet har reagert.

– Vi stiller oss ganske uforstående til at regjeringen har akseptert at Hurtigruten får 850 millioner kroner i året for å kun gå med to av 11 skip. Arbeiderpartiet krever at minst halvparten av skipene må gå, sa Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

I dag skulle Stortinget behandle saken etter to såkalte representantforslag.

Det var tre mulige utfall:

  • Stå ved regjeringens forslag som gir to daglige skip mellom Bodø og Kirkenes.
  • Ap, SV og Sp som ønsket minst seks daglige skip på hele kystruten.
  • Frp som ønsket tre ekstra skip mellom Trondheim og Kirkenes, for å sikre anløp annenhver dag.

Frp varslet før voteringen at de ikke ville stemme for noen andre forslag enn sitt eget. Dermed ville ingen forslag få flertall.

Etter at Ap, SV og Sps forslag hadde falt med knappets mulig margin, gikk Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet på talerstolen.

Sverre Myrli

Sverre Myrli i transportkomiteen på Stortinget (Ap)

Foto: Arbeiderpartiet

– Da er vi kommet i en situasjon der vi ikke vil få flertall for noen forslag, heller ikke regjeringens innstilling. Frps forslag er dårligere enn vårt forslag, men dårligere forslag er bedre enn ingen forslag.

– AP-forslag hadde kjørt Hurtigruten utenfor stupet

Dermed fikk Frps forslag et klart flertall i voteringen.

Nå ber altså Stortinget regjeringen finne penger og gå i nye forhandlinger med Hurtigruten.

«Det settes inn inntil 3 ekstra skip mellom Trondheim og Kirkenes, for å sikre anløp annenhver dag. Stortinget ber regjeringen avsette midler til kystruten som tiltak i forbindelse med covid-19-utbruddet.»

Totalt blir det da altså i så fall fem skip på strekningen Trondheim – Kirkenes.

– Vi er inne i en tid med vinter og da det ofte er trøblete å få fraktet gods på veiene. Vi har fått mange innspill på løsninger og at det er viktig å sikre en regularitet. Derfor var det vanskelig å få til et seilingsmønster helt fra Bergen, sier Frp`s Bård Hoksrud.

Og legger til:

– Kommer godset seg fram til Trondheim, er det enklere å få det fraktet videre sørover.

Hoksrud sier dette om hvorfor de ikke ville støtte Arbeiderpartiets forslag som ville gitt langt flere skip i drift.

– I forslaget deres hadde Ap og Sp ikke tenkt å bruke en krone ekstra utover budsjettet som Hurtigruten allerede har. Da hadde man kjørt Hurtigruten utenfor stupet.

Nå blir det opp til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) å vurdere Stortingets ønske.

Venter på mer informasjon

Direktør for myndighetskontakt i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten, sier at de hele tiden har ønsket å trappe opp trafikken langs kysten igjen så snart det er mulig.

– Derfor er vi glade for at politikerne er så tydelige på at Hurtigruten har en svært viktig funksjon langs kysten, både for person- og godstrafikken.

På grunn av pandemien, og spesielt reiserestriksjonene, er det per i dag ikke grunnlag for å seile med mer enn to skip, sier Bjørnflaten.

– Vi har en kontrakt med Samferdselsdepartementet, og har god og løpende dialog med dem. Nå venter vi på mer informasjon fra departementet om hva dette vedtaket vil bety i praksis for rutetrafikken langs kysten.

Hurtigruten seiler mellom Bodø og Kirkenes med normalt 11 skip. Men koronapandemien har rammet trafikkgrunnlaget til Hurtigruten hardt.