Hopp til innhold

Hurtigruten mener Bodø havn holdt prisliste skjult i retten

Bodø havn ble i tingretten dømt for å ha tatt for mye betalt av Hurtigruten. Før ankesaken kom opp i lagmannsretten, vedtok havnestyret å skru opp prisene enda mer.

Den nye hurtigrutekaia i Bodø er fortsatt ikke ferdig

Bodø havn. På bildet ser vi den nye hurtigrutekaia under bygging. Bildet er fra 2015.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Det var i fjor Bodø havn tapte i Salten tingrett, etter at Hurtigruten saksøkte det kommunale foretaket.

Bakgrunnen er det Hurtigruten mener er ulovlig prising av hurtigruteanløpene. Bodø havn tar betalt for 48 timer kaileie hvert døgn, noe Hurtigruten liker dårlig all den tid skipene bare ligger til kai fire timer i døgnet.

Retten ga rederiet medhold, og dømte Bodø havn til å betale tilbake over tre millioner kroner. I tillegg kjente retten kravet om såkalt ISPS-gebyr ugyldig.

Både nivået på avgifter og gebyrer er sentralt i saken. Det samme er hvilke prismodeller havna bruker for å fordele kostnadene på de ulike brukerne, skriver Avisa Nordland.

Et enstemmig formannskap vedtok å anke den delen av dommen som omhandler fastsettelse av kaivederlag, som er prisen for bruken av en offentlig kai.

Og det var ventet at lagmannsretten skulle avsi sin dom i søksmålet denne uken. Men slik blir det ikke. For nå har Hålogaland lagmannsrett bestemt at rettsforhandlingene gjenåpnes.

– Burde vært opplyst

Det som har skjedd er ifølge prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten at Bodø havn bevisst har holdt tilbake informasjon knyttet til en ny prisliste for gebyrer og avgifter i havna.

Stein Lillebo

Stein Lillebo i Hurtigruten opplyser at de per i dag betaler i underkant av to millioner i kaivederlag, og at prisendring vil gi 700.000-800.000 i økte kostnader for dem.

Foto: Hurtigruten

Etter det NRK forstår ble det gjort et vedtak i november om å generelt øke prisene i Bodø havn fra 1. januar, herunder også prisene på kaivederlaget – som er grunnlaget for tvisten.

Prislisten som ble vedtatt i Bodø bystyre i fjor er ikke iverksatt, men Hurtigruten har reagert på at de nye prisene ikke ble gjort kjent overfor dem og lagmannsretten.

– For vår del betyr det at prisene øker med nesten 40 prosent, eller drøye 700.000 kroner. Bodø havn har gjort det motsatte av det tingretten har bestemt, sier Lillebo.

Han mener informasjonen «helt åpenbart» burde vært del av rettssaken, og reagerer på at dette ikke ble lagt frem for retten i januar.

– Det har også lagmannsretten støttes oss i, når de nå gjenopptar saken med hensyn til de nye prislistene.

Driftsunderskudd årsak til prisøkning

Saken er reassurert, som betyr at den gjenopptas selv om hovedforhandlingene er over. Det betyr ikke at partene skal møtes i retten på ny, men at det blir en skriftlig runde der partene fremmer nye innlegg. Det skal de gjøre denne måneden.

Det hører til sjeldenhetene at saker gjenåpnes av lagmannsretten etter at rettsforhandlingene er ferdig.

Uansett betyr det at dommen blir utsatt, slik at retten får tid og anledning til å ta også dette momentet med i vurderingene.

Styreleder Adelheid Kristiansen ved Bodø havn forteller at bakgrunnen for at de vedtok å øke prisene er et driftsunderskudd som ikke lenger kan fortsette.

– Vi har ikke holdt tall skjult for Hurtigruten. Det som har skjedd er at vi på et tidspunkt gjorde et vedtak som er helt ordinært i en budsjettprosess hvor man forsøker å redusere underskuddet, sier Kristiansen.

– Så ble vi gjort kjent med at en konsekvens av et eventuelt tap i ankesaken vil være at prismodellen, som hele prislista baserer seg på, vil bli endret. Da valgte vi heller ikke å iverksette denne prisøkninga, fortsetter hun.

Hurtigruta Vesterålen

– Hvis vi skal inngå store, lange avtaler med leverandører, så må vi vite at vi også har et forutsigbart og godt forhold til den havna, sier prosjektleder Stein Lillebo hos Hurtigruta.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Kristiansen sier vedtaket ikke vil bli gjennomførbart før man vet utfallet av ankesaken, og fremholder at de vil se på dette på nytt etter at dom har falt.

– Det handler om å være ryddig i en prosess som ble endret fordi vi fikk ny kunnskap som jeg og styret ikke hadde i november da vi gjorde disse beslutningene.

– Koster å ha en trygg havn

Kristiansen gir også uttrykk for at hun ikke er helt enig i regnestykket til Hurtigruten, når Lillebo sier at nye priser vil medføre 40 prosent i økte kostnader for dem.

– Hurtigruten har hatt 30 prosent rabatt hos oss, fordi de er et rutegående skip. Vedtaket fra november gikk ut på en prisøkning på kaivederlaget på 15 prosent, samtidig som Hurtigrutens rabatt reduseres med 15 prosent.

Hun påpeker at det å ha en solid og trygg kai koster i investeringer og vedlikehold, og mener en prisøkning er helt nødvendig for driften deres.

– Vi er et lite selskap, og har ikke de store økonomiske musklene til å bære dette hvis ikke kundene betaler for de tjenestene som de får.

– Ikke unik situasjon

Søksmålet er det første i en rekke av flere søksmål Hurtigruten har rettet mot norske havner. I tillegg til Bodø havn har Hurtigruten sendt forliksklager til havnene i Molde, Brønnøy, Rørvik, Vadsø, Florø og Båtsfjord.

Rederiet mener overfakturering og feil bruk av havneloven er en gjennomgående utfordring hos de 34 havnene selskapet anløper mellom Bergen og Kirkenes.

– Jeg skulle gjerne sagt at situasjonen vi opplever med Bodø havn var unik, men vi opplever åpenhet og samarbeid som en generell utfordring, sier Lillebo.

– Det har nok å gjøre med at de som råder over havneområder står i en unik situasjon. Der kan man råde ganske fritt. Det er komplisert å være kunde av norske havner.

På spørsmål om et tap i lagmannsretten vil medføre endringer for selskapet – for eksempel i form av kortere liggetid – sier Lillebo:

– Det kan hende at andre havner har mer spennende opplevelser for vår gjester, eller kan tilby noe annet som ikke Bodø kan. Det er meget mulig at vi kan justere liggetiden. Men revidering av reiseruten er en prosess hvor mange hensyn veier inn.

Trist

Dommen i Bodø vil trolig skape presedens for andre havner i Norge, og Lillebo mener saken er direkte overførbar til 24 andre havner som opererer med samme prinsipp om 48 timer kailigge.

– Vi er nødt til å ha et godt samarbeidsklima med havnene hvis vi skal investere og utvikle destinasjonen. Sånn sett henger dette sammen med i hvilken grad vi tør å investere i et anløpssted.

Styreleder Adelheid Kristiansen synes hele saken er krevende, og beskriver det som trist at man ikke har klart å etablere et bedre samarbeidsklima.

Rettsak og konflikt med den største kunden er trist, krevende og utmattende.

– Når vi nå får landet denne saken, så håper jeg at vi kan sette oss ned og se hverandre inn i øynene og finne ut av de tingene vi er uenig i, sier hun.

– Og hva hvis dere taper?

– Da vil hele grunnlaget for å endre prisene falle bort, og vi må lage et helt nytt grunnlag. Det vil bli krevende, for vi må jo ha dekning for våre kostnader.

MS Spitsbergen og MS Lofoten

MS Spitsbergen og MS Lofoten.

Foto: Stein Lillebo / Hurtigruten