NRK Meny
Normal

Fortsatt tøffe tider

Kvartalsresultatet viser en krevende situasjon for Hurtigruten.

MS Midnatsol i bølger

MS Midnatsol.

Foto: Jostein Eilertsen / NRK

Hurtigruten konsernets regnskap for 2. kvartal 2008 viser et overskudd før skatt på 26 millioner kroner, mot 102 millioner kroner i 2. kvartal 2007.

Men økningen i finans- og bunkerskostnader tynger selskapet.

- Veldig dårlig resultat

Økte finans- og bunkerskostnader preger 2. kvartal for Hurtigruten konsernet, selv om kjernevirksomheten Hurtigruten viser positive trekk med økte passasjerinntekter og økt ombordsalg.

Les også: - Dere kan sløyfe hurtigruteanløp

- Det er et veldig dårlig resultat. Og det skyldes jo at oljeprisen har gått veldig høyt, vi har fått veldig høye bunkerskostnader, og vi har avtale med staten som sier at vi skal kjøre samme programmet langs norskekysten uansett. Vi har fått dobbelt så høye finanskostander som tidligere, så det er veldig synd at bunkers- og finanskostnader skal dekke over den fine innsatsen som er gjort i organisasjonen, sier Fjell.

Svekkelsen sammenlignet med 2. kvartal 2007 skyldes i hovedsak:

  • Løpende bunkerskostnader øker med 25 millioner kroner, og det er gjort ny avsetning på 30 millioner kroner for økte bunkerskostnader på kollektivkontrakt med Troms fylkeskommune
  • Finanskostnader øker med 30 millioner kroner

Lavere NOx-avgifter

Hurtigruten er medlem av NHOs NOx-fond, og har derfor redusert løpende NOx-avgift til 25 prosent av tidligere. Kostnaden er i første halvår 22 millioner kroner lavere enn første halvår 2007. Reversering av belastningen for 1. kvartal 2008 er gjort i 2. kvartal.

Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) i 2. kvartal ble 196 millioner kroner (249 millioner kroner i 2. kvartal 2007). Resultatnedgangen på i alt 53 millioner kroner skyldes i hovedsak økte driftskostnader relatert til økt aktivitet, styrket salgs- og markedsføringsinnsats, samt høye personalkostnader innenfor ferge- og hurtigbåtvirksomheten.

Konsernets driftsresultat etter av- og nedskrivninger (EBIT) ble 89 millioner kroner i 2. kvartal (134 millioner kroner i 2. kvartal 2007).

- Hurtigruten konsernet er i en krevende situasjon i et utfordrende marked. Vi ser positiv utvikling innen kjernevirksomheten Hurtigruten som et resultat av våre ansattes målrettede arbeid, men vi tynges av stadig økende finans- og bunkerskostnader, sier administrerende direktør i Hurtigruten ASA Olav Fjell.

Konsernet hadde totale driftsinntekter i 2. kvartal 2008 på 1 111 millioner kroner (1 069 millioner kroner 2. kvartal 2007). Inntektsøkningen kommer i hovedsak som følge av økte passasjer- og ombordsalgsinntekter for Hurtigruten. Det er spesielt satsingen i mai måned som gir resultater med 16 prosent flere gjestedøgn på rundtur. Hurtigruten hadde i 2. kvartal 224 569 gjestedøgn innen rundturssegmentet (219 758 i 2. kvartal 2007).

Hurtigruten konsernets driftskostnader før av- og nedskrivninger i 2. kvartal 2008 var på 907 millioner kroner (820 millioner kroner 2. kvartal 2007). Kostnadene påvirkes blant annet av økt aktivitet med påfølgende økte varekostnader og økte personalkostnader. I tillegg påvirkes kostnadene av styrket salgs- og markedsføringsinnsats. Økningen i personalkostnader er også knyttet til ferge- og hurtigbåtvirksomhetens utfordringer rundt sommeravviklingen i et stramt arbeidsmarked med høyt sykefravær.

- Å skape varig lønnsomhet for Hurtigruten krever omfattende endringer og tar tid. Vi arbeider samtidig på fire områder: gjelden, inntekten, kostnadene og hurtigruteavtalen med staten, sier Olav Fjell.