NRK Meny
Normal

Hurtigruten kan få redusert straff

Straffen for den ulovlige støtten til Hurtigruten, kan bli lavere enn først antatt.

Hurtigruta på vei inn til Ørnes

REDUSERT STRAFF? Hurtigrutens advokater er på saken og mener at ESAs beløp er for høyt. Her er hurtigruta på vei inn til Ørnes.

Foto: Connie Slettan Olsen/Meløy kommune

EFTAs konkurranseorgan, ESA, har beregnet at 180 millioner kroner ble gitt i ulovlig støtte fra staten til Hurtigruten.

Men nå er staten og Hurtigrutens advokater på saken og de mener at beløpet kan være lavere enn det ESA kom fram til.

Ragnar Norum, Kommunikasjonssjef i Hurtigruten ASA

Ragnar Norum, Kommunikasjonssjef i Hurtigruten ASA

Foto: Art Rent AS

– Det er veldig mange regelverk som skal tilfredstilles. Spørsmålet er om pengene har gått til distanereisende og gods som ligger innenfor avtalen, eller om pengene gått til turistdelen som ligger utenfor avtalen, sier kommunikasjonssjef i Hurtigruten, Ragnar Norum.

Norum sier at Hurtigruten kan bevise at de kun har tatt ut 130 millioner av støttebeløpet fikk da selskapet var i krise.

Frist til september

Staten og Hurtigruten har frist på seg til utgangen av september til å presentere nye tall for hvordan støtten til Hurtigruten ble fordelt da selskapet holdt på å gå konkurs i 2008.

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener støtten på 180 millioner kroner var ulovlig.

En eventuell tilbakebetaling av støtten må skje innen oktober. Dersom staten og Hurtigruten kommer med tall som tilfredsstiller ESA, kan beløpet som kreves tilbakebetalt reduseres, sier direktør i ESA, Per andreas Bjørgan.

– Det vil jeg holde, ikke bare som mulig, men sannsynlig. Det er klart noen av utgiftene som man har kompensert i denne tilleggsbevilgningen også er utgifter som knytter seg til allmennyttige transporttjenester Hurtigruten selger til staten, sier han.

Økonomiske problemer

I 2004 inngikk staten en avtale med Hurtigruten ASA om drift av kystruten Bergen-Kirkenes, kjent som Hurtigruten. Avtalen til en verdi av 1,9 milliarder kroner løper i en åtteårsperiode fra 1. januar til 2005 til 31. desember 2012.

På grunn av økonomiske problemer i Hurtigruten gikk staten i 2008 med på å utbetale med en ekstrabevilgning på 181 millioner kroner.

ESA mener altså at denne støtten strider med EØS-avtalens regler om statsstøtte.

Regjeringen har hele tiden avvist enhver påstand om at tilleggsbevilgningen er ulovlig og mener støtten ligger innenfor rammene av avtalen ESA godkjente i 2004.

Det statlige kjøpet av kystruta Bergen-Kirkenes gjelder kun godsfrakt og distansepassasjerer, ikke turisme. Avtalen omhandler betalingen Hurtigruten ASA får fra staten for å påta seg en transportoppgave som er ulønnsom.