Hurtigrutemuseet fikk nei

Samferdselsministeren vil ikke gå inn med mer penger til Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Hurtigrutemuseet på Stokmarknes

MS Finnmarken og Hurtigrutemuseet på Stokmarknes mangler penger, men får ikke hjelp fra Samferdselsdepartementet.

Foto: Eva Berget / NRK

- Det ser ut som de rødgrønne senker finnmarken, og det med Senterpartiet i førersetet, som tidligere har vært sterkt på banen for å berge både båten og museet.

Det sier en meget skuffet Jan Sahl fra KrF. Det er han som har bedt om initiativ fra Samferdselsministeren Liv Signe Navarsete (Sp) for å berge museet.

I forrige uke sendte han et spørsmål til Samferdselsministeren, der han advarte mot at dersom ikke staten la mer penger på bordet, kan konsekvensen bli at Hurtigrutemuseet blir skrinlagt, og Finnmarken må hugges opp.

Men i svaret fra Navarsete er det lite som tyder på at departementet vil stille opp med mer penger.

Lokalt ansvar

Ministeren svarer at dette er et lokalt ansvar, som følger prinsippet om statlig støtte til kulturbygg, der lokal finansiering er en forutsetning.

Hun peker på at det var en klar forutsetning for det statlige tilskuddet til å sette skipet på land, at resten skulle finansieres lokalt.

Videre svarer samferdselsministeren:

- Som anført fra Samferdselsdepartementets medlemmer i utvalget som så på hvor og hvordan ta vare på hurtigrutens historie og MS Finnmarken, er det i ettertid gjort så lite for å følge opp dette fra lokalt hold, at det kan stilles spørsmål om kommune og stiftelse visste eller burde ha visst at de ikke kunne klare å innfri disse betingelsene når de mottok den statlige støtten til å sette MS Finnmarken på land.

Sahl mener departementet ikke holder det de har lovet.

- Utvalget foreslo jo et spleiselag, men dette avviser samferdselsministeren nå. Her mener jeg det er departementet sin oppgave å følge det opp, sier han.

Museet må vente

Navarsete peker videre på at det er en lang kø av prosjekter som står på vent. Hun mener derfor at uansett hvilken løsning som velges for å ta vare på hurtigrutens historie, så må det legges til grunn betydelig lokal finansiering.

Kostnadene i prosjektet er så store, at dersom Samferdselsdepartementet skal gå inn med mer penger, vil det gå på bekostning av andre prioriterte samferdselsformål, mener ministeren.

Sahl håper fortsatt det skal være mulig å berge museet, og at Samferdselsdepartementet skal komme på banen igjen.

- Jeg kommer til å ta kontakt med posisjonen på Nordlandsbenken. Hill Marta Solberg (Ap) gikk ut i valgkampen og sa at når de rødgrønne kom til makta, så skulle de finne en løsning for hurtigrutemuseet. Men nå legger de det dødt. Fullstendig dødt.

Fikk du med deg disse?