NRK Meny
Normal

Skandalekaia kan ende i retten

Skanska truer Bodø kommune med rettssak. De mener det vil koste 60 millioner kroner å rette opp feilene og ferdigstille kaia.

Kaia i Bodø slår sprekker

Den nye hurtigrutekaia i Bodø kan bli 60 millioner kroner dyrere, mener Skanska. Nå truer entreprenøren med rettssak dersom kommunen ikke betaler ekstrautgiftene. Bildet er fra juni i år da kaia hadde begynt å slå sprekker.

Foto: Stian Anthonsen Eide

Det er snart ett år siden kaifronten på den nye Hurtigrutekaia i Bodø etter planen skulle stått ferdig.

Neste år skulle kaia bli tatt i bruk, men nå ligger den der uferdig, øde og forlatt. Problemene har stått i kø. Ikke et spadetak er tatt siden januar i år etter at kaia begynte å sige.

Ifølge entreprenøren Skanska er grunnforholdene i havna mye dårligere enn det de ble opplyst om da bygginga startet. Nå truer de med rettssak dersom kommunen ikke betaler ekstrautgiftene.

– Dette er en vanskelig sak og da må man ofte bruke rettssystemet for å få en avklaring. Jeg blir ikke overrasket om det blir utfallet, sier teknisk kommunaldirektør Henrik Brækkan i Bodø kommune til NRK.no.

Lang liste over feil

For det er store penger det er snakk om når syndebukken for problemene som startet i fjor skal pekes ut. Prosjektet skulle koste 75 millioner kroner, men listen over problemer og feil er lang.

I juni i fjor ble det oppdaget at kaia var bygget seks meter for lang. I juli kom det frem at anleggsområdet ble fylt med feil fyllmasse, og i august fikk spuntveggen en kraftig slagside.

I februar i år fikk spuntveggen nye problemer etter at det ble registrert store endringer i bunnforholdene. Og i juni ble det kjent at kaia slo sprekker.

– Har brukt 16 millioner på feilene

Stridens kjerne er bunnforholdene under deler av kaia.

Skanska mener problemene de har opplevd under arbeidet skyldes at grunnforholdene er vesentlig dårligere enn det som kom frem i rapporten Bodø kommune la frem før byggestart.

I et brev til Bodø kommune signert prosjektleder Geir Folkedal og kontraktsjef Bjørn Stensrud konkluderer Skanska med følgende:

«Skanska finner det for sin del ikke tvilsomt at årsaken til selskapets problemer skyldes disse forholdene og vil holde kommunen økonomisk ansvarlig for de merkostnader selskapet er påført».

Ifølge Skanska har de brukt 16 millioner kroner siden de første feilene på kaia bli oppdaget.

Skanska mener også at rekkefølgen arbeidet har blitt utført i har skyld i problemene.

«Skanska har holdt seg innenfor disse instruksene og fullt ut etterlevd direktiver hva gjelder rekkefølge på arbeidsoperasjonene. Noe ansvar for de oppståtte skadene har selskapet dermed ikke», står det i brevet.

(artikkelen fortsetter under)

Hurtigruta legger til kai ved NRK Nordland i juni 2014

Slik skulle Hurtigrutekaia etter planen se ut neste år.

Foto: Ernst Furuhatt

– Skanska har hele ansvaret

Brevet fra Skanska er et svar på et brev fra Bodø kommune 16. august, hvor det står: «Skanska har det hele og fulle ansvaret for situasjonen».

Bodø kommunes egne konsulenter bestrider påstandene fra Skanska om at bunnforholdene er vesentlig dårligere enn opplyst.

– Etter den typen kontrakt vi har er det Skanska som har ansvaret for de vanskelig grunnforhodene og de må takle det. Det innebærer også at de må betale de merkostnader det måtte innebære, sier han.

(artikkelen fortsetter under)

Hurtigerutekaia september 2013

Slik ser kaia ut i dag. Det har ikke blitt gjort noe arbeid siden tidlig i vinter.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Visste at det var vanskelig

– Mener dere at Skanska visste hvor problematiske grunnforholdene var?

– Det forelå tilstrekkelige opplysninger i forkant av anbudsinnhentingen. Og entreprenøren måtte selv gjøre undersøkelser av området før de ga anbud, sier Brækkan.

– Visste kommunen hvor problematiske grunnforholdene var?

– Vi visste at det var vanskelig grunnforhold, men vi hadde aldri forutsett at det skulle gå sånn.

Vil koste 60 millioner mer

Skanska har fått tilbud om å kommentere saken, men de henviser kun til brevet. I det står det at Skanska mener det vil koste 60 millioner kroner å rette opp feilene og ferdigstille kaia.

– Disse tallene fikk vi presentert denne uka, og vi har ikke hatt mulighet til å gjennomgå grunnlaget. Jeg antar at det er et grovt regnestykke, sier Brækkan.

– Hvor alvorlig er dette med tanke på at kaia opprinnelig skulle koste 75 millioner?

– Det betyr at mye av det arbeidet som er gjort er bortkastet på grunn av de vanskelig bunnforholdene. Det kan ende med at vi må bygge en tilnærmet ny kai. Men arbeidet må fullføres, det er ingen tvil om det.