Skal ha drept elg i selvforsvar – tiltalt på fire punkter

Bodø-mannen sa han skjøt elgen for å beskytte sine tre hunder. Kan risikere fengselsstraff.

Elg skutt av privatperson utenom elgjakt

SKUTT: En elgkalv på halvannet år ble i mars skutt på en tursti ved et boligfelt på Grønnåsen i Bodø.

Foto: Privat

Det var i starten av mars at mannen skjøt en elgkalv i utkanten av et boligfelt på Grønnåsen i Bodø.

Mannen var ute og luftet hundene sine på en tursti utenfor et boligområde sent på kvelden da han oppdaget elgen i skogen.

Viltnemnda i Bodø snakket med «elgjegeren» etter at elgkalven var skutt. Mannen skal da ha forklart at elgen hadde trampet mot hundene hans, som om den ville angripe.

Eieren skal ha blitt så redd for hundene sine at han gikk hjem og hentet et gevær. Deretter gikk han tilbake og skjøt elgen.

Den døde elgen ble liggende på turstien til den ble fjernet av viltnemnda dagen etter.

Elg skutt av privatperson utenom elgjakt

Mannen varslet selv politiet om at han hadde skutt elgkalven.

Foto: Privat

Mannen ringte selv politiet og fortalte at han hadde skutt dyret.

– Uforsvarlig bruk

Siden mars har mannen vært siktet for uforsiktig omgang med skytevåpen. Nå må han møte i retten.

Mannen er tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven og straffeloven. Her er de fire punktene:

  • For å ha jaktet på viltlevende dyr uten hjemmel i lov.
  • For å ha avlivet dyr på en ikke dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.
  • For å ha brukt skytevåpen på en uforsiktig måte som var egnet til å volde fare for andres liv eller helse.
  • For som hundeholder å ha unnlatt å forebygge eller avverge at hunden rettsstridig jaget.

I tiltalen står det at mannen brukte en rifle i kaliber 17, «hvor prosjektilet ikke har den anslagsenergi som kreves for en rask avliving av elg, og som ikke er tillatt brukt til storviltjakt. Han skjøt mot elgen flere ganger, og slik at ett eller flere skudd traff elgen i mageregionen.»

I tiltalen er mannens påstand om å ha handlet til forsvar for hundene snudd på hodet.

Politiet mener at han ikke har avverget at hundene «jaget og/eller angrep» elgen.

Den tiltaltes advokat, Svein Inge Skipnes, ønsker ikke å kommentere saken til NRK.

Anbefaler folk å trekke unna

Gjermund Carlsen er formann i viltnemnda i Bodø. Etter hendelsen i mars sa han til NRK at han ikke har hørt om andre tilfeller hvor privatpersoner går rundt i mørket om kvelden og skyter en elg etter eget forgodtbefinnende.

Elg skutt av privatperson utenom elgjakt

Bodø er kommunen med den tredje høyeste bestanden av elg i Nordland. Denne måtte bøte med livet da den ble nærgående mot hunder på Grønnåsen.

Foto: Privat

Viltnemnda kjente heller ikke til at den halvannet år gamle kalven hadde opptrådt aggressivt eller vært sjenanse for beboerne i området.

Ifølge Carlsen er elgen i utgangspunktet et fredelig dyr, som vanligvis vil løpe sin vei i møte med mennesker eller andre dyr. Denne elgen hadde ikke trukket inn i boligfeltet, men oppholdt seg i skogen da den ble skutt.

– Har du hund i band unngår du slike situasjoner. Dersom elgen opptrer på en truende måte, trekk unna. Man går i hvert fall ikke hjem for å hente et gevær, uttalte Carlsen til NRK etter skyteepisoden.

I mai ble en mann dømt til 120 dagers ubetinget fengsel for å ha skamslått en elg med jekk. En annen mann ble dømt til fengsel i 90 dager for å ha filmet mishandlingen.