Hun skal lede politi-Nordland

Tone Vangen (49) gjør comeback i blåskjorta etter noen år som fylkesutdanningssjef i Nordland.

Tone Vangen

Fylkesutdanningssjef Tone Vangen ble i dag utnevnt til politimester i det nye Nordland politidistrikt.

Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

Kongen i statsråd har i dag utnevnt ti av Norges 12 nye politimestre. Det er fire kvinner og åtte menn skal lede Norges 12 nye politidistriskt.

En av dem er som ventet Tone Elisabeth Vangen, som gjør comeback i politiet etter fire år som fylkesutdanningssjef i Nordland.

– Jeg er veldig stolt, glad og spent. Jeg synes jeg har fått en fantastisk utfordring, sier Vangen til NRK.

Hun skal snart starte arbeidet med å samle Nordland til et politifylke.

– Vi skal bygge en helt ny organisasjon. Vi har et spennende og langstrakt fylke, der vi skal klare å samarbeide. Det er blir noen utfordringer på veien med det skal vi klare godt.

Jurist

Tone Elisabeth Vangen er cand. jur., og kommer fra stilling som fylkesutdanningssjef i Nordland fylkeskommune. Hun har vært dommerfullmektig ved Senja sorenskriverembete og har arbeidet i politiet blant annet som politiinspektør. Fra 2005 til 2012 var hun politimester i Salten politidistrikt. Da hadde hun jobbet i politidistriktet i 18 år.

Hun mener hun tar med seg mye god erfaring fra stillingen som fylkesutdanningssjef.

– Jeg har jo i dag en jobb hvor jeg jobber i hele fylket, og vet dermed godt hvordan ting er. Den kunnskapen tar jeg med meg når vi skal håndtere det nye politidistriktet.

Den nye nærpolitireformen fører til at dagens 27 politidistrikter skal slankes til tolv fra 1. januar neste år.

Inngå i nasjonal ledergruppe

Politimesterne i de nye politidistriktene skal inngå i politidirektørens nasjonale ledergruppe. De vil bli gitt det strategiske lederansvaret for politidistriktene og skal sørge for rett prioritering på tvers av fagområder og geografi. Det har derfor blitt stilt høye krav til søkerne, bl.a. tidligere resultatoppnåelse.

– Politimesterne vil ha en avgjørende rolle når fremtidens politi skal formes. Større og færre politidistrikt stiller også nye krav til politimesterrollen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), ifølge regjeringen.no.

Ønsker Vangen lykke til

Geir Ove Heir, som har vært politimester i Salten de siste fire årene ønsker sin etterfølger velkommen.

– Jeg har vært klar over dette en stund. Jeg har ikke den nødvendige juridiske bakgrunnen som var påkrevd. Jeg har kjent Tone en stund, fra den tiden hun var politimester i Salten. Da var jeg politimester i Vest-Finnmark, og vi møttes ganske ofte, sier Heir til NRK.

Heir har ikke tenkt å flytte fra Bodø.

– Jeg er jo ansatt på åremålstilling, og nå skal jo politiet i Nordland omorganiseres. Jeg ønsker å være med videre i det arbeidet, for å utvikle politiet videre.