Hun blir ny biskop i Sør-Hålogaland

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (59) blir ny biskop i Sør-Hålogaland. Dermed får bispedømmet sin første kvinnelige biskop.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes blir ny biskop i Sør-Hålogaland

Den nye biskopen ble presentert torsdag, og vigsles til biskop i Bodø domkirke 24. januar 2016. FOTO: Bjørn Erik Rygg Lunde.

Tor B. Jørgensen går av som biskop 1. januar neste år etter nærmere ni år i stillingen, og i dag ble det kjent at den nye biskopen heter Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.

Valget stod mellom de tre som fikk størst oppslutning i sommerens avstemningsrunde: Prost i Lofoten Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, ordfører i Hamarøy Rolf Steffensen og bymisjonsprest i Oslo Kari Veiteberg.

– Hun har sterk ledererfaring, både som prost og fra politikken som ordfører og varaordfører. Med over 29 års tjeneste i Sør-Hålogaland, kjenner hun bispedømmet svært godt, sier Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø.

– Vi er også svært glade for å ha tilsatt en biskop som er så sterkt ønsket i bispedømmet. Jusnes var den kandidaten med størst kirkelig votum, fortsetter han.

Jusnes selv føler seg takknemlig over tilliten.

– Det å vite at så mange ønsker meg som biskop fyller meg med ydmykhet, glede og takknemlighet.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes får klem av avtroppende biskop Tor B. Jørgensen

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes får klem av avtroppende biskop Tor B. Jørgensen

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– På tide med en kvinnelig biskop

Tidligere leder i Kirkerådet, Nils-Tore Andersen, mener tiden var inne for å få en kvinnelig biskop.

– Jeg tror vi nå får en folkelig biskop som kjenner godt til kirke- og kristenlivet i Norge, sier Andersen.

– Vil vi merke en endring med en kvinnelig biskop?

– Noe endring vil det bli, naturlig nok, fordi menn og kvinner legger tyngden og kraften i forskjellige saker. Men rent teologisk, tror jeg ikke det blir noen stor endring.

– Står overfor store utfordringer som kirke

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes fikk flest stemmer i avstemningsrunden. Hun har overfor Aftenbladet tidligere sagt at hun mener homofil kjærlighet er gudegitt.

– Vi må respektere hverandre, og de ulike meningene vi har i kirken. Men jeg ønsker at homofile og lesbiske skal kunne vies i kirken, sier Jusnes til NRK.

Avtroppende biskop Tor B. Jørgensen ønsker henne velkommen.

– Det å få være biskop her, er et stort privilegium. Det er stor oppslutning om folkekirka, og det er stor velvilje overfor kirka. Som biskop blir du bærer av det kirkelige på en veldig personlig måte.

– Samtidig står vi overfor store utfordringer som kirke. Både med tanke på endringsforholdet mellom kirke og stat, samt tilpasning til en ny administrativ og økonomisk virkelighet. Det må den nye biskopen forholde seg til, og kanskje blir det også noen tunge tak som må tas.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes blir ny biskop i Sør-Hålogaland

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ser frem til å ta fatt på jobben som biskop.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK