Hummer setter stopper for oppdrett

Fylkesmannen har avslått søknaden fra Nordlaks om opprettelse av et oppdrettsanlegg for inntil 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret ved Bergkråa i Haukøyfjorden. Ifølge Fylkesmannen har man for lite kunnskap om hvordan bruk av lusemidler i oppdrettsbransjen påvirker hummer og andre krepsdyr. Tysfjord har verdens nordligste hummerbestand.

Stor og liten hummer
Foto: Robert Hansen / NRK