Hopp til innhold

Høyre vil regulere fiske etter pukkellaksen: – Vinn-vinn situasjon

Det er ventet ny invasjon av pukkellaks i 2023. Nå vil Høyre regulere fiske på den omstridte laksearten. Og tjene penger på den.

Pukkellaksen dør etter gyting

Pukkellaksen er en omstridt lakseart. Den benyttes som matfisk i andre land, og det vil Høyre nå at Norge også gjør.

Foto: Knut- Sverre Horn / NRK

Ole Petter Nybakk er grunneier av Beiarelva. En av Norges beste lakseelever. Bare i fjor ble det tatt opp over sju tonn villaks her.

Han er bekymret for en ny invasjon av den omstridte pukkellaksen, som er ventet neste sommer.

– Den norske villaksen er en trua art og det er ingen tvil om at det er en ny trussel hvis pukkellaksen får komme i stor grad opp i elvene, sier Nybakk.

Les også: Forskarar: – Pukkellaksen er ein ypperleg matfisk

Torbjørn Tobiassen (framme) og Stein Harris Olsen ved Nofima, forskar på pukkellaks som matfisk
Torbjørn Tobiassen (framme) og Stein Harris Olsen ved Nofima, forskar på pukkellaks som matfisk

Pukkellaksen har en toårig livssyklus. Og gyter i oddetallsår. Derfor er det ventet en invasjon av arten i 2023.

Pukkellaksen er uønsket her til lands fordi den skader økosystemet i elvene, og kan utrydde annen fisk.

Ole Petter Nybakk

Grunneier Ole Petter Nybakk ønsker alle forslag mot pukkellaksen velkomne.

Foto: ola helness / nrk

Vil regulere fiske

Nå vil Høyre foreslå å regulere fiske etter pukkellaks i fjordene.

– Vi ser at pukkellaksen er et stort problem. Vi tror at vi får en vinn-vinn situasjon hvis det blir tillatt å fiske pukkellaks med ulike redskap. Det er bra for fiskerne og det er en god matfisk, sier representant for energi -og miljøkomiteen Bård Ludvig Thorheim.

Bård Ludvig Thorheim, Nordland Høyre.

Nordlands Høyre representant for energi -og miljøkomiteen på Stortinget, Bård Ludvig Thorheim ønsker å regulere fiske på pukkellaksen.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Hastverk

Det er ventet én million av den uønskede arten inn mot vassdragene neste år. Det er dobbelt så mye som villaksen.

– Hvis vi skal få til ei god ordning som er bra for alle parter må regjeringen gå i gang med arbeidet nå, sier Thorheim.

Pukkellaks

Pukkellaksen ser ut som en vanlig villaks, men får en pukkel når den skal gyte.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Tjene penger på pukkellaks

I 2021 ble det avsatt midler til å fiske på pukkellaksen da den allerede var blitt et problem. Hobbyfiskere dro opp tonnevis med pukkellaks.

Thorheim mener at dette ikke er nok, og at i stedet for å bruke penger til tiltak kan fiskeriene tjene penger på å fiske på den i stedet.

Les også: Ingen tiltak mot pukkellaks i år

– Vi vet at pukkellaksen er en god matfisk og fiskerne vil kunne dra opp større mengder. Vi vil reduserer problemet hvis vi regulerer fiske. Det er det mest virkningsfulle å gjøre, mener Thorheim.

– Det var et problem i fjor da dere satt i regjering, hvorfor gjorde dere ikke mer da?

– På den tiden var saken bare til utredning. Nå vet vi mer og vi ser at det blir et stort pukkellaks neste år, da må vi gjøre noe nå.

Les også: Tidenes dårligste år – Marius (30) frykter villaksen skal bli borte for alltid

Marius Kristiansen med fangst i Beiarelva
Marius Kristiansen med fangst i Beiarelva

Trenger mer forskning

Seksjonsleder i miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland Tore Vatne, er med i den nasjonale gruppa for tiltak mot pukkellaks. Han liker Høyres forslag, men mener at vi trenger mer forskning for å kunne konkludere med hva som er mest fornuftig å gjøre.

Tore Vatne

Tore Vatne, seksjonsleder i miljøvernavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland mener vi må forske mer på pukkellaksens oppførsel.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Vi trenger litt mer fakta på bordet. Vi må sjekke med landene der pukkellaksen lever naturlig for deres erfaringer, og vi bør forske mer på hvordan den opptrer i nærheten av vassdragene, sier Vatne til NRK.