Høyre vil pålegge skoleeier å gi lærerne mer faglig påfyll

Mens seks av ti lærere på landsbasis i år får ja til faglig påfyll, ligger Nordland, Troms og Finnmark i bunnen. – Selv om du har vunnet i Lotto når du er født i Norge, skal du slippe å spille bingo når du går på skole, mener skolepolitiker.

Lærere ved Bodø videregåedne skole

HAR FÅTT VIDEREUTDANNING: Samtlige av disse lærerne ved Bodø videregående skole har tatt etter- og videreutdanning. Ikke alle lærere i Nordland er like heldige.

Høyre etterlyser en langt større satsing på videreutdanning av lærere i den videregående skolen i Nord-Norge.

– Skal man løfte skolen må man jobbe aktivt. Det handler om kultur, ledelse og videreutdanning av lærere, sier Høyres utdanningspolitiker Kent Gudmundsen.

Kent Gudmundsen

– Norge er i verdenstoppen når det kommer til ressurser per elev, Men vi ligger midt på lista når det kommer til resultater, sier Høyres utdanningspolitiker Kent Gudmundsen.

Foto: Kent-Einar Myreng / NRK

Rundt lunsjbordet ved Bodø videregående skole var det 100 prosent uttelling da vi spurte hvor mange lærere som har tatt etter- eller videreutdanning. Men ikke alle er like heldige. I år har nesten 5 av 10 lærere som ønsker seg videreutdanning fått nei fra Nordland fylkeskommune, viser ferske tall. Altså om lag halvparten.

– Blir stoppet av systemet

– Det tallet er for lavt. Nordland ligger under landsgjennomsnittet. Det var et mye høyere antall som søkte, og det viser at folk er villig til å ta videreutdanning. Men de blir stoppet av systemet, sier tillitsvalgt Marit Lind i Utdanningsforbundet i Bodø.

Som NRK fortalte i går kommer de videregående skolene i Nord-Norge dårligst ut i en ny rapport som måler kvalitetene på alle skolene i landet. Med unntak av én scoret samtlige skoler i fylket under landsgjennomsnittet. Høyres utdanningspolitiker mener bedre lærere er noe av løsningen.

– De fylkene som ligger dårligst i statistikken ligger også i bunn når det gjelder å satse på etter- og videreutdanning av lærere. De viser kanskje at man ikke tar skoleeierrollen på alvor, sier Kent Gudmundsen, som er medlem i Utdanningskomiteen.

– Bommer med kritikken

Hild-Marit Olsen som er ansvarlig for utdanning i Nordland mener Høyre bommer med kritikken – fordi staten uansett ikke gir plass til alle.

– Hvis vi får godkjent alle de 72 søknadene vi har sendt inn, vil det være 17 flere enn vi har fått godkjent av Utdanningsdirektoratet de siste årene. Selvsagt ønsker vi at så mange som mulig skal videreutdanne seg.

Tillitsvalgt Bård Inge Gullvik i Sykepleierforbundet og Marit Lind i utdanningsforbundet mener fagli

Også de tillitsvalgte mener faglig påfyll er viktig, fordi oppvekstvilkårene har endret seg dramatisk de siste årene. – Vi må holde oss oppdaterte i faget, men også i hvordan ungdom opplever å vokse opp i dag, sier Bård Inge Gullvik. Tillitsvalgt Bård Inge Gullvik i Sykepleierforbundet og Marit Lind i utdanningsforbundet mener faglig påfyll er viktig.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Ris bak speilet

Ifølge Kent Gudmundsen har regjeringen hatt ei historisk satsing på videreutdanning.

– Siden vi kom i regjeringskontorene tredobling, og 10.000 lærere har søkt i år.

Høyre har på sitt landsmøte vedtatt at det skal bli mulig å pålegge kommuner og fylkeskommuner til å la flere lærere på faglig påfyll.

– Hvis man ikke greier å ta tak i disse viktige områdene, må vi se om vi ikke kan pålegge dem. Dette handler om ungene våre. På samme måte som fylkesmannen setter kommuner på Robek, mener vi fylkeskommuner og kommuner burde havne på en tilsvarende liste.