Høyre støtter langtidsplanen

Nordland Høyre vil ikke si i mot regjeringens forslag til forsvarets langtidsplan. Det kom frem under fylkestinget i dag. I regjeringens forslag legges flystasjonen på Andøy ned, mens Generalinspektøren for luftforsvaret blir på Rygge og ikke flyttes til Reitan utenfor Bodø som planlagt. Leder i Nordland Høyre, Jonny Finstad, sier det er opp til Stortinget å vedta hvordan forsvaret skal se ut i fremtiden.