Høyre-politiker: – Bruk av ordet «profitør» skaper uro

Varaordfører Synne Bjørbæk (Rødt) i Bodø beskylder Høyre for å drive «amerikansk valgkamp», mens den politiske motstanderen sier Rødts bruk av ordet «velferdsprofitør» skaper unødig uro.

Grethe Monica Fjærvoll, gruppeleder Nordland Høyre

– Rødt ønsker ikke private barnehager velkommen, verken i Bodø eller i andre byer. Vi har vært i dialog med mange barnehageansatte som føler seg truet av det vedtaket som ligger der. Det har også fått PBL på banen, sier gruppeleder Grethe Fjærvoll i Bodø Høyre.

Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

Skal Bodø kommune ønske nye private barnehager velkommen eller ikke? Spørsmålet har gitt grobunn for et skikkelig bikkjeslagsmål i Bodø bystyre bare en uke før valget. Bakgrunnen er et barnehagevedtak fra juni, som sier at Bodø kommune ikke skal gi tilskudd til etablering av nye kommersielle barnehager.

Opposisjonspartiet Høyre stemte mot vedtaket og har markert seg med å dele ut løpesedler i Bodø hvor det blant annet står: «Synes du det er rimelig at barnehagen din skal risikere nedleggelse fordi den ikke drives av kommunen?»

Rødt mener Høyre skremmer befolkningen, og krever en beklagelse.

Synne Bjørbæk i Rødt, varaordfører i Bodø

Ifølge varaordfører og Rødt-topp Synne Bjørbæk er et barnehagevedtak en måte å sette stopper for kommersielle aktører sine sugerør inn i felleskassa.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Det er en fordumming av det offentlige ordskiftet og en amerikanisering av valgkampen. Vi har ikke sett tidligere at politikere har drevet på denne måten i Norge. Jeg forventer at Høyre beklager og trekker tilbake løpesedlene de har spredd, sier varaordfører Synne Bjørbæk i Rødt til NRK.

Skrinla utbygging

Det var i forrige uke at Private Barnehagers Landsforbund (PBL) skrinla en utbygging som kunne gitt Bodø 50–100 nye arbeidsplasser. Avgjørelsen kom etter barnehagevedtaket i Bodø bystyre.

– De antyder at private barnehager er nedleggingstruet, og at vi setter arbeidsplasser og barnehageplasser i fare. Det er langt over streken, og det vet Høyre. Dette handler ikke om de barnehagene som finnes i Bodø i dag, men om at nye barnehager som kommer skal bruke pengene på formålet, som er barna våre, sier Bjørbæk.

Høyre: – Skivebom

Private barnehagers landsforbund i Bodø

PBL har 138 årsverk i Bodø, og er den eneste landsdekkende arbeidsgiverorganisasjonen som ikke ligger i Oslo. I slutten av måneden møter PBL politikerne for å se om man kan komme til enighet i saken.

Foto: Emil Indsetviken / NRK

Etter barnehagevedtaket må nye barnehager i Bodø være kommunale eller ideelle private for å få tilskudd. Vedtaket har Høyre, Frp, Venstre og KrF sendt til lovlighetskontroll.

Gruppeleder Grethe Fjærvoll i Høyre, mener dagens utspill er skivebom fra Rødt:

– Da blir det helt feil å skylde på Høyre. Barnehageloven er krystallklar på nettopp at pengene som man får i offentlig tilskudd skal komme barna til gode. Det er ikke slik at man får styre på som man vil.

– Paralleller til andre verdenskrig

I debatten har Synne Bjørbæk og Rødt brukt uttrykket velferdsprofitør om de kommersielle barnehagedriverne. Det får høyre-toppen til å dra paralleller.

– Profitører er et begrep man brukte under krigen, det var de som samarbeidet med nazistene. Det i seg selv skaper uro i befolkningen.

Rødt-politikeren mener det er helt innafor å bruke ordet profitør.

Det er jo profitt det er snakk om. Disse personene profitterer voldsomt på velferdstjenestene våre, som vi alle sammen har betalt for.

På spørsmål om Høyre har tenkt å imøtekomme Rødts krav om en unnskyldning, svarer Fjærvoll slik:

– Nei, det blir ingen beklagelse. Så får jeg ta til orientering at vi ikke klarer å snu Rødt i denne debatten.

NRK skrev i en tidligere versjon av saken at Høyre mente Rødts retorikk minnet om Nazi-Tyskland. Fjærvoll presiserer imidlertid at det er bruken av ordet «profitør» som minner om begrepet «krigsprofitør» brukt under andre verdenskrig.