Høyre-ordfører om tunnel til seks milliarder kroner: – Det er jo billig

Høyre-ordfører Eivind Holst i Vågan mener seks milliarder kroner for en tunnel under Hadselfjorden mellom Lofoten og Vesterålen er direkte billig. Nå håper han statsministeren følger opp.

Erna Solberg på båt i Hadselfjorden

I 2015 tjuvstartet statsminister Erna Solberg (H) kommunevalgkampen med å lansere ideen om en tunnelløsning skal erstatte Hadselfjordens ferjesamband. her sammen med Vågan-ordfører Eivind Holst (t.v) og tidligere Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg.

Foto: Ragne Riise / NRK

I 2015 tjuvstartet statsminister Erna Solberg (H) kommunevalgkampen med å lansere ideen om en tunnelløsning skal erstatte Hadselfjordens ferjesamband.

– Vi skal gjøre det enklere for innbyggerne å ferdes mellom regionene. En mulig tunnel under Hadselfjorden vil kunne knytte lokalsamfunnene i Lofoten og Vesterålen enda tettere sammen, sa statsministeren i talen hun holdt i Melbu.

Statsministeren lovet ingenting, men regjeringen satte i gang arbeidet med å utrede hva en fremtidig kryssing av Hadselfjorden ville koste.

I dag kom det første svaret fra Statens vegvesen som ha regnet på kostnadene på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

De anslår at en tunnel under Hadselfjorden vil koste om lag seks milliarder kroner.

– Fantastiske nyheter

Det synes Vågan-ordfører Eivind Holst er direkte billig.

– Dette var fantastiske nyheter. Jeg har fryktet at prisen ville bli mye høyere, men seks milliarder gjør at dette faktisk kan være samfunnsøkonomisk å realisere.

– Dette er som julaften, nyttårsaften og påske på en gang, følger han opp.

– Hvorfor er dette så viktig for Lofoten og Vesterålen?

– Regionen har 55.000 innbyggere, men har en lang reisevei imellom seg. En krysning vil spare mye reisetid og det betyr at Lofoten og Vesterålen kan samarbeide og dele på ressursene på en helt annen måte.

Ifølge Statens vegvesen vil en tunnel kutte ned reisetid fra en og en halv time, til 45 minutter.

Det er vurdert to alternativer, ett på hver side av dagens ferjesamband. I begge alternativene er det inkludert en parallell rømningstunnel, som er et krav for tunneler på over 10 kilometer.

Tunnel under Hadselfjorden

Det ene alternativet er en tunnel på 14–15 kilometer, fra Jenslibukta ved E10 sør for Fiskebøl til østsiden av Husbykollen, 5–6 kilometer øst for Melbu på Hadseløya. Det andre alternativet er en tunnel på 11–12 kilometer fra Hadselsanden på Austvågøya til like nord for Melbu.

Foto: Statens vegvesen

– Håper statsministeren følger opp

Statens vegvesen har tidligere forkastet muligheten for brukryssing av Hadselfjorden. Det kan være teknisk mulig å bygge en hengebru i tre spenn med to tårn som forankres med betongunderstell, men en slik bru er anslått å koste minst 15 milliarder kroner.

Nå håper Eivind Holst at statsministeren vil følge opp og at tunnelen bli realisert raskest mulig.

– Det er noen regnestykker som skal gjøres først og det er Stortinget som til syvende og sist som skal bestemme. Men jeg håper statsministeren følger opp det kloke valget hun tok da hun vedtok utredningen. Det ligger i kortene at vi forventer at regjeringen sier ja til dette, sier ordføreren.

– Når håper du tunnelen åpner?

– Så fort som mulig! Men jeg vet jo at det er mange andre i Norge som har prosjekter de vil ha realisert.

– Staten må betale

På andre siden av Hadselfjorden er Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) litt mer nøktern.

– Dette er i dag en fylkesveistrekning og det vil være en stor kostnad for Nordland fylke å skulle finansiere dette. Derfor forutsetter jeg at når regjeringen har forstått at Lofoten og Vesterålen må knyttes tettere sammen, så må de også vurdere å finansiere dette nasjonalt.

Aasvik minner om at vedlikehold på fylkesveiene i Nordland har et etterslep på åtte milliarder kroner og at flere av disse veiene har fylket tatt over fra staten.

– Og som kjent har Nordland fylkeskommune fått færre midler fra staten. Derfor er realiseringen av en slik tunnel avhengig av nasjonal finansiering.

Men at tunnelen er viktig, er ikke Hadsel-ordføreren i tvil om.

– En tunnel vil ha en svært positiv betydning for at Lofoten og Vesterålen vil utgjøre et stort tyngdepunkt i Nord-Norge med tanke på befolkningstetthet og ressurser, slik at gevinsten for samfunnet totalt er nok langt større enn investeringen uansett.

Laster kart, vennligst vent...

Det er her, mellom Fiskebøl og Melbu, at statsministeren ønsker en ferjefri forbindelse. Forslaget er å bygge en tunnel under fjorden.