Fergeprisene går ned – Høyre mener fylket snikinnfører turistskatt istedet

Høyre mener det de omtaler som en skjult turistskatt vil kunne ramme reiselivet langs nordlandskysten. – Vi følger med, svarer nestleder i fylkesrådet.

Ferge Dønna-Sandnessjøen

Fergeprisene i Nordland har skapt mye bråk etter at de økte etter nyttår. Nå blir altså prisøkningen delvis reversert.

Foto: Frank Nygård / NRK

Neste uke reverserer Nordland fylkeskommune fergetakstene til 2019-nivå. Men sommertakstene blir likevel 20 prosent høyere enn fjorårsnivået.

Fylkeskommunen snikinnfører turistskatt, hevder Nordland Høyre.

Beate Bø Nilsen, Nordland Høyre
Foto: Høyre

– Dette vil ramme reiselivet langs nordlandskysten ganske hardt, sier Beate Bø Nilsen, gruppeleder i Nordland Høyre.

Det skapte store overskrifter da NRK tidligere denne måneden fortalte om familier som ble rammet av økninger i fergeprisene på opp mot 40 prosent.

Kort tid senere begynte et fergeopprør å ta form.

– Det er litt spesielt at fastboende folk ute på øyene og rundt omkring på helgelandskysten blir like hardt rammet som turistene, sier Nilsen.

Spør seg hvor fylket henter pengene fra

De nye fergeprisene ble satt som et resultat av økte utgifter. Når fylket går tilbake til 2019-nivå betyr det at fylkeskommunen må ut med mer penger.

Nilsen hevder fylkesrådet holder penger skjult for de andre representantene på fylkestinget.

– Når de da synliggjør at det er penger å bruke, da er det penger å bruke. Det som er spesielt er at vi ikke vet hvor de henter pengene fra, mener Bø Nilsen.

Bent-Joacim Bentzen, Svein Eggesvik, Tomas Norvoll, Kirsri Saxi, Ingelin Noresjø
Foto: Kari Skeie / NRK

– Er det slik at du mener det er penger på bok som blir skjult for omgivelsene?

– Det er i hvert fall sånn at fylkestingsrepresentantene ikke vet hvor pengene er hentet fra. det er litt spesielt.

– Pengene ligger åpent i budsjettet

Nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik (Sp) i Nordland tilbakeviser at det er noe hemmelighetskremmeri rundt hvor de henter pengene fra.

Han viser til fylkesbudsjettet for 2020, hvor det er satt av midler i overføringene fra staten, men at disse ikke var med i opprinnelig vedtatt økonomiplan.

– Det er et påslag i de tre sommermånedene med mest turister på 15–20 prosent. Det har vært ei avveiing mot lokalbefolkningen som skal få et billigere tilbud i størstedelen av året, sier han.

– Men hvor henter dere pengene for å reversere prisene fra da?

– Pengene ligger i budsjettet. Vi har lagt inn 20 millioner kroner hvert år i fire år. Vi har hentet pengene fra usikkerhetsmarginen vi har på oljeprisene. Vi tar en sjanse, men håper det går bra.

Hvor henter fylket penger til prisreduksjon på fergene?

Disponering midler som ikke var med i vedtatt økonomiplan

2020

2021

2022

2023

Korreksjon nærsjøindeks

20 000

20 000

20 000

20 000

Kilde: Økonomiplan 2020–2023 og Budsjett 2020 – Rammebetingelser og økonomiske beregninger/Nordland fylkeskommune. Tall i hele 1000 kroner.

– Ikke snikinnføring av turistskatt

Eggesvik er ikke enig i at de snikinnfører en turistskatt, men står ved at det dreier seg om et påslag på fergebilletten fordi fylkeskommunen har ekstra utgifter.

– Vi må ha inntekter. Det får vi enten ved å legge på billettene. Ellers hadde vi hatt nødt til å ta ned produksjonen, sier han.

Svein Eggesvik
Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Eggesvik har forståelse for at prisøkningen i sommermånedene kan få konsekvenser for næringslivet.

– Trykket er stort på sommeren, spesielt er dette ei bekymring på Helgeland. Vi vil følge utviklingen i sommer og se om det blir en reduksjon. Hvis det blir en stor reduksjon må vi se på takstene når vi legger budsjettet for neste år.

Videre forstår han at det vil medføre en belastning for lokalbefolkningen i sommermånedene, men at de har hatt nødt til å øke takstene disse månedene for å ta inn for de 40 millioner kronene de bruker på å sette inn i alt 4 ekstra ferger.