Hopp til innhold

Sametinget vant frem i Høyesterett: – En seier for alle de 89 ofrene

Høyesterett har i dag slått fast at Sametinget får være partshjelp i ankesaken hvor to søstre har saksøkt Tysfjord kommune for omfattende omsorgssvikt.

Prosessfullmektig Sicilie Kristin Kanebog.

Advokat Sicilie Kristin Kanebog sier kjennelsen fra Høyesterett er en seier for ofrene i Tysfjord-komplekset.

Foto: Dag Robert Johansen / NRK

– Det er en seier for alle de 89 ofrene som har stått frem og delt sin historie fra Tysfjord, sier advokat Sicilie Kanebog til NRK.

Tidligere i år sa Høyesterett ja til å behandle spørsmålet om Sametinget kunne stille som partshjelp.

Advokaten mener kjennelsen vil ha en avgjørende betydning for det videre arbeidet med håndtering av Tysfjord-saken.

– Det får spesielt betydning for mine klienter som nå har en stor organisasjon i ryggen. Nå får vi muligheten til å møtes i lagmannsretten som to jevnbyrdige parter. Vi skal utrede et spørsmål som vil være av avgjørende betydning for samiske barns rettigheter.

Hun representerer to søstre fra Tysfjord som har saksøkt kommunen for omfattende omsorgssvikt i barndommen. I tingretten krevde de 8 millioner kroner i oppreisning.

Under den første rettssaken i Ofoten tingrett fortalte de om en oppvekst preget av kaos, alkoholisme og overgrep.

Narvik kommune overtok det juridiske ansvaret for saken etter at Tysfjord ble en del av den nye kommunen. Tingretten ga kommunen medhold, men søstrene har anket saken til lagmannsretten.

Kjennelsen fra høyesterett tillater Sametinget å opptre som partshjelper i saken. I tillegg må Narvik kommune betale saksomkostninger.

– Ettersom vi har vunnet frem på alle punkter, har vi blitt tilkjent alle sakskostnader. Nye Narvik kommune sitter igjen med drøyt en million fra vår side pluss sine egne saksomkostninger, sier Kanebog.

Første gang i historien for Sametinget

Lagmannsretten kunne ikke se at Sametinget hadde en interesse i saken og at de dermed kunne opptre som partshjelp. Høyesterett så det imidlertid annerledes.

Sametingspresident Aili Keskitalo sier hun er svært fornøyd med avgjørelsen.

– Det føltes så urettferdig at to kvinner som har opplevd overgrep i sin barndom, skulle stå alene mot en relativt stor kommune med skarpskodde advokater, sier hun til NRL.

Keskitalo mener forholdet mellom partene ble asymmetrisk, som er bakgrunnen for at de ville være part i saken.

– Vi ønsket og bistå og vise at det ikke skal være slik at samiske overgrepsofre blir stående alene.

Så vidt sametingspresidenten kjenner til har det aldri tidligere skjedd at Sametinget har tiltrådt som partshjelp.

Sametingpresident Aili Keskitalo utenfor Høyesterett i Oslo.

Sametingspresident Aili Keskitalo sier at Sametinget blant annet involverer seg i saken fordi de mener maktforholdet mellom de som er utsatt for overgrep og en stor kommune er asymmetrisk.

Foto: Dag Robert Johansen / NRK

– Komplekset knyttet til vold og overgrep har vært overveldende og krevende å håndtere. Vi er glad for å kunne bidra til at disse to kvinnene får en rettslig prøving av ansvarsforholdene.

Videre mener Sametinget at denne saken kan bidra til betydelig oppreisning for andre overgrepsofre.

– Dommen er bra, men det var en omvei. Vi må fokusere på det som skal skje i lagmannsretten.

Kommunens advokat: – Tror ikke det vil ha betydning

Advokat Roald Angell representerer Narvik kommune i saken. Han sier at de tar avgjørelsen til etterretning.

– Vi noterer oss at Høyesterett har kommet til motsatt resultat av det lagmannsretten gjorde. Det fremgår av premissene at Høyesterett har fraveket tidligere

Advokat Roald Angell representerer Tysfjord kommune

Narvik kommunes advokat, Roald Angell sier de tar kjennelsen fra Høyesterett til etterretning.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

rettsoppfatning av vilkårene for å erklære partshjelp, sier advokat Roald Angell som representerer Narvik kommune.

– Vil det ha noe å si noe for utfallet i ankesaken?

– Det tror jeg ikke vil ha noe betydning for løsningen av de spørsmålene som lagmannsretten skal ta stilling til.