Hopp til innhold

Høyesterett: – Avisen har skadet hans «gode navn og rykte»

Kirurg Rastislav Kunda er tilkjent oppreisningserstatning på 400.000 fra Avisa Nordland. Høyesterett mener avisen ærekrenket kirurgen i omtalen av sykehusskandalen i Bodø.

Kirurg Rastislav Kunda

MØTTE AVISA NORDLAND I HØYESTERETT: Gastrokirurg Rastislav Kunda anket frifinnelsen av Avisa Nordland. Tirsdag kom dommen fra Høyesterett som endte med seier for slovaken.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Dermed har en lang runde i retten blitt kronet med seier for den slovakiske kirurgen som ble involvert sykehusskandalen ved Nordlandssykehuset i Bodø.

– Vi er selvsagt veldig glad for utfallet. Kunda vinner saken fullstendig. Alle beskyldninger som vi mente var i strid med ytringsfriheten har vi fått gjennomslag for, sier advokat Carl Bore, som har ført Kundas sak i Høyesterett.

Gastrokirurgen Rastislav Kunda er i dag kirurg og overlege ved Universitetssykehuset i Århus. Han er selvsagt lettet over resultatet i Høyesterett.

– Det er en lettelse at usannhetene endelig avsløres. Men dette har min familie og jeg betalt en høy pris for. Spesielt den lille datteren min og kona mi.

Han håper at dommen gjør at hans legekolleger vil bli behandlet mer rettferdig.

– Jeg vet at denne dommen aldri vil få samme oppmerksomhet som saken i sin tid fikk. Men jeg håper media bli flinkere til å balansere og ikke holder tilbake opplysninger for å få en sensasjonssak, sier Rastislav Kunda.

– En tydeliggjøring av medias ansvar

Advokat Carl Bore mener dommen i Høyesterett er en tydeliggjøring av medias ansvar for å ivareta personvernet til mennesker som blir omtalt i sterkt kritiske artikler i media.

– Nå har media for andre gang tapt i Høyesterett på ett år. Det forrige saken var ambulansesaken som Dagbladet tapte. Nok en gang taper media i Høyesterett. Dommene tydeliggjør medias ansvar for å sjekke fakta og for å utføre et forsvarlig og profesjonelt journalistisk arbeid, sier Bore til NRK.

– Skuffet og uenig

NRK har vært i kontakt med AN-redaktør Jan-Eirik Hanssen, men han var ikke spesielt snakkesalig.

– Vi er skuffet og uenig i dommen, da spesielt med tanke på at lagmannsrettens dom var så tydelig i vår favør. Nå skal vi lese grundig gjennom dommen og det er vanskelig å si noe mer før vi har gjort det.

Avisens advokat er også ordknapp og er enig med redaktør Hanssen.

– Vi er skuffet, særlig med tanke på at vi vant i lagmannsretten, sier Halvor Manshaus til NRK.

Skulle vært operert i Tromsø

Det var sommeren 2010 det ble kjent at Nordlandssykehuset hadde utført en rekke kompliserte operasjoner, til tross for at dette var i strid med funksjonsfordelingen i Helse Nord.

Sykehuset opererte kreftpasienter som skulle vært behandlet ved UNN i Tromsø eller Rikshospitalet i Oslo.

Rastislav Kunda og hans utenlandske kollega ble identifisert med navn og bilde i både lokale og nasjonale medier, og beskyldt for å ha ødelagt helsa til flere pasienter ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Der kom det også fram at disse kompliserte mage- og tarmoperasjonene aldri skulle ha vært utført i Bodø.

Sykehuset fikk i etterkant kraftig kritikk fra Helsetilsynet, og flere toppsjefer gikk av, mens de to legene ble frikjent.

– Avisen ødela ryktet mitt

Ratislav Kunda mente omtalen i Avisa Nordland hadde ødelagt ryktet hans og hans profesjonelle liv. Han tok derfor saken til retten.

I tingretten ble Avisa Nordland dømt for å ha ærekrenket kirurgen og til å betale 400.000 kroner i erstatning. Avisa anket saken og ble frikjent i lagmannsretten.

(artikkelen fortsetter under)

Video Kirurgen snakker ut

– Beskyldt for grove feil

Men Høyesterett konkluderer altså annerledes i den ferske dommen:

Hovedbudskapet i artikkelserien var etter Høyesteretts syn sammenfallende med det som ble sammenfattet slik i en leder i avisen:

«Friske pasienter er blitt operert uten grunn. Livsviktige organer er fjernet og pasienter er påført ubotelig skader og store komplikasjoner. … Legene opererte før de visste om hun hadde kreft. Det hadde hun ikke. Hun var helt frisk. De to utenlandske overlegene har utført operasjoner de aldri skulle ha gjennomført».

Høyesterett kom til at dette måtte oppfattes slik at avisen beskyldte legene for å ha begått grove feil ved – uten grunn – å ha operert friske personer og påført dem ubotelig skade ved å fjerne viktige organer.

(artikkelen fortsetter under)

Faksimile til sak om Rastislav Kunda

MASSIV DEKNING: Den første uka ble det publisert nesten 1000 saker om den såkalte kirurgiskandalen.

Foto: Faksimile fra Avisa Nordland og VG

– Høyesterett konkluderte med at fremstillingen av operasjonen i Avisa Nordland var klart ufullstendig og misvisende. Det var ikke faktisk dekning for å si at kirurgen hadde begått grove feil ved å operere kvinnene og fjerne viktige organer uten grunn, står det i sammendraget fra dommen i Høyesterett.

Det ble også lagt vekt på at avisen var i besittelse av andre opplysninger fra en sakkyndig rapport som viste at omtalen av operasjonene var misvisende og ufullstendige.

– Beskyldningene var egnet til å skade kirurgens «gode navn og rykte eller til å utsette ham for … tap av den for hans stilling … fornødne tillit», slik at gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 247 om ærekrenkelser var overtrådt, konkluderer Høyesterett.