Hopp til innhold

Høyesterett opphevet dom mot mann som skal ha mishandlet tidligere kjæreste

En mann fra Nordland var tiltalt for kroppskrenkelser, trusler og hensynsløs atferd mot en tidligere kjæreste. Lagmannsretten dømte ham i stedet for mishandling i nære relasjoner.

Høyesterett har kommet til at dette var feil lovanvendelse og har opphevet lagmannsrettens dom.

Det var i mai i år Hålogaland lagmannsrett dømte mannen til 11 måneders fengsel.

Høyesterett skriver i en uttalelse at domstolene ikke kan dømme for et annet straffbart forhold enn det tiltalen gjelder. Siden lagmannsretten dømte han på bakgrunn av en annen paragraf enn det han var tiltalt for.

Lagmannsretten må nå behandle saken på nytt, inkludert kravet om oppreisningserstatning til den fornærmede, skriver Høyesterett i pressemeldingen.

Salten tingrett, Hålogaland lagmannsrett
Foto: Sigurd Steinum / NRK