Høyere oljepris gir oljetrykk

Hver gang oljeprisen øker, stiger det internasjonale presset for oljeboring i nordområdene.

Oljeboring i Nord

Områdene Nordland 6 og 7 er stengt for oljeboring fram til ny forvaltningsplan legges fram i 2010/2011.

Foto: Grafikk: NRK / NRK

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea, sier at oljeprisen øker presset mot Norge for å åpne for oljeboring i nordområdene. Områdende utenfor Lofoten og Vesterålen er stengt for oljeleting fram til 2010. Hun tror regjeringen nå møter mindre forståelse for sin verneholdning.

- Det blir nok vanskelig å forstå at man skal sitte og holde på oljekildene sine, særlig i de fattige landene som nå sliter med å få økonomien til å gå rundt å dekke basisbehovene, sier Saltvedt.

Oljeprisen har steget over 70 prosent det siste året og nylig var det møte mellom de oljeprodusere landene i verden. Der ytret USA ønske for å få åpnet nye felt for oljeboring. Det foregår også en debatt om å åpne kystnære områder langs California for oljeboring, områder som nå er stengt. Også fattige land presser på for å øke oljeutvinningen.

- Med de høye oljeprisene vi har, og de høye matvareprisene blir det et veldig stort press på mange fattige lands økonomi. Det øker også presset på regjeringen vår, forteller Saltvedt.

Press fra oljebransjen

Professor i statsvitenskap ved Universtitet i Oslo, Dag Harald Claes, mener derimot presset fra oljeselskapene er mye større enn presset fra diplomater fra andre land

- Tradisjonelt i norsk oljehistorie har selvfølgelig det sentrale vært den økonomiske lønnsomheten. Miljøhensyn, etiske og diplomatiske aspekter har kommet i andre rekke. Slik er det nok også nå, sier Claes.