– Håper å felle 134 jerv under årets jakt

På tross av omfattende uttak de siste årene ligger fortsatt jervebestanden over bestandsmålet som Stortinget har vedtatt.

Jerv

VANSKELIG JAKT: 134 dyr lyder årets totalkvote på når lisensfellingsperioden for jerv starter i dag. – Jakt er alltid avhengig av mange faktorer, så det vil alltid være vanskelig å si hva som vil være sluttresultatet i forkant, sier Terje Bø hos Miljødirektoratet.

Foto: Kjartan Trana

Seksjonsjef Terje Bø i Miljødirektoratet.

– 134 dyr er ganske mange tatt i betraktning at vi har en totalbestand på rundt 350 jerv, sier Terje Bø hos Miljødirektoratet.

Foto: Grete Thobro

Lisensfellingsperioden for jerv starter i dag og varer fram til 15. februar 2015. Årets totale kvote er på 134 dyr, melder Miljødirektoratet.

– 134 dyr er ganske mange tatt i betraktning at vi har en totalbestand på rundt 350 jerv, sier seksjonsleder Terje Bø på Viltseksjonen hos Miljødirektoratet til NRK.

De siste fem årene har det blitt tatt rundt 100 jerv årlig gjennom lisensfelling og ekstraordinære uttak. Hittil har det ikke skjedd at man har klart å fylle hele den samlede totalkvoten, forteller Bø.

– Vi ligger et stykke over Stortingets bestandsmål. Så kvotens størrelse vil neppe være noen begrensning for de som er interessert i jervejakt og som ønsker å bruke tid på det utover vinteren.

Regionale rovviltnemnder bestemmer

Bestandsmålene er fordelt på regioner, og utviklingen i jervebestanden varierer mellom regionene, forklarer seksjonslederen.

– Noen regioner har i år satt en begrensning på hvor mange hunndyr som kan felles. Så det kan være at kvotene fylles i enkelte regioner når man når den kvoten som er satt med tanke på antallet hunndyr.

Det er de regionale rovviltnemndene som bestemmer hvilke områder jerven skal være etablert og få lov til å reprodusere. Rovviltnemndene skal både ta hensyn til bevaring av bestanden, og arbeide for at skadene reduseres.

– Stortinget har bestemt at vi skal ha 39 årlige ynglinger i Norge. Foreløpige tall for 2014 viser at det før hiuttak var registrert 58 jervekull på landsbasis, sier Bø.

Rovdata vil levere en samlet oversikt over verifiserte jervekull i Norge 1. oktober i år, legger han til.

– Jakt er avhengig av mange faktorer

Ifølge Stortingets rovviltforlik er det en målsetning at lisensfelling av jerv skal være hovedvirkemiddelet for regulering av jervebestanden.

– Dette med rovvilt er et konflikttema. Derfor har Stortinget vært veldig presis på hvilke målsettinger vi skal ha, fastslår Bø.

For å delta på lisensfelling av jerv må man være registrert lisensjeger i Jegerregisteret.

– Har man betalt jegeravgift og er over 18 år, kan man registrere seg og laste ned en personlig lisens som man må ha med seg når man skal på jakt.

– Har du troen på at man vil nå målet i år?

– Når det gjelder bestandsmålet, så satser vi selvsagt på det hvert år. Samtidig er det vel ikke realistisk at det felles 134 dyr på lisensfellinga, for det har hittil ikke skjedd. Jakt er alltid avhengig av mange faktorer, så det vil alltid være vanskelig å si hva som vil være sluttresultatet i forkant, avslutter han.

Totalkvote og maksimalt antall hunndyr som kan felles i hver region

Region

  Kvote

Hunndyrbegrensning

1 Vest-Norge

 8

0

2 Sør-Norge

 0

0

3 Oppland

12

5

4 Oslo/Akershus/Østfold

0

0

5 Hedmark

16

8

6 Midt-Norge

26

4

7 Nordland

24

12

8 Troms/Finnmark

48

26

Totalt

134

55

Totalkvote og maksimalt antall hunndyr som kan felles i hver region under lisensfellingen 2013/2014. Region 2 og 4 har ikke åpnet for lisensfelling av jerv 2014/2015. Kilde: Miljødirektoratet.