Styrker beredskapen i nord

Det er ikke godt nok, vedgår helseminister Bent Høie (H) om beredskapen som den ny operatøren Babcock leverer i luftambulansetjenesten i nord. Nå setter operatøren inn ekstra fly for å avhjelpe situasjonen.

Ambulansefly Babcock LN-SAA (jetflyet) tar av fra Bodø

Fra og med mandag i neste uke setter Babcock inn et ekstra Beech 250 i Finnmark.

Foto: Knut Haarvik / Luftambulansetjenesten HF

– Vi er fire måneder inne i ny kontrakt nå. Og beredskapssituasjonen er ikke god nok.

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) tok opp spørsmålet om luftambulansetilbudet i Nord-Norge med helseministeren i dag.

I spørretimen påpekte hun blant annet at bakvaktordningen som Babcock er forpliktet å levere, ikke er på plass.

Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet

KREVER BEDRING: Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Kjerkol er bekymret. Hun mener det har vært lite tegn til bedring.

– Kontrakten sier at det skal være bakvaktløsninger i Alta og på Gardermoen. Det er en beredskap som bare finne på papiret, og som må sikres.

Kjerkol påpeker videre at det er personellmangel. Hun er bekymret for vintermånedene.

– Med planene de har for rekruttering og det å få tak i kvalifisert personell, ser vi ikke en løsning før sommeren 2020.

– Vi vet at i vinterhalvåret er det mer press på helsetjenesten. Da kommer de vanlige virusinfeksjonene, og vi er avhengig av å ha en trygg beredskap.

Setter inn ekstra fly

Høie opplyste i Stortinget i dag at han ikke er fornøyd med dagens situasjon.

– Vi har innført krav om daglig rapportering fra Luftambulansetjenesten HF, sa Høie.

Helseminister Bent Høie

IKKE FORNØYD: Helseminister Bent Høie (H).

Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

– Jeg hadde mandag morgen møte med styreleder for å gå gjennom situasjonen og diskutere tiltak, opplyste han videre.

– Det som er utfordringen nå, er å sikre god nok pilotdekning på basene.

Det er nå 14 standbypiloter på Gardermoen og 1 i Tromsø.

Høie opplyste at beredskapen nå er på 90 prosent, og gjorde det klart at dette ikke er godt nok.

Han opplyser at det settes inn et ekstra fly fra neste uke. Det skal mest sannsynlig ha base i Alta, og kunne brukes på kortbanenettet.

Babcock opplyser at de vil benytte flere av sine piloter som i dag tjenestegjør i Sverige for å styrke den norske tjenesten.

Og at flyet vil bli benyttet til avtalt beredskap oppnås med tjenestens øvrige fly.

Ber om strakstiltak

Kjerkol er glad for at det settes inn ekstra fly.

Men er kritisk til at nøkkelpersonell ikke var et tydeligere krav alt i anbudskonkurransen.

– Det er en krevende situasjon. Det er pilotmangel i hele Europa. Da burde man ha sikret det i forkant.

– Nå er situasjonen det den er, og da må man finne strakstiltak og løsninger som er til å leve med.

Tar grep

Babcock opplyser i en pressemelding at heller ikke de er fornøyd med tilgjengeligheten i oktober.

De skriver at de fortsatt opplever noen tekniske utfordringer på de nye flyene.

Men at hovedforklaringen er at selskapet på grunn av gjeldende tariffavtale ikke får benyttet tilgjengelig mannskap optimalt.

Les forklaringa under:

– Vi har lenge sett at dette ville bli en utfordring, men på grunn av avtalen som ble inngått i 2018 kan ikke de syv tilgjengelige pilotene på Gardermoen uten videre brukes på andre baser. Dette rammer dessverre den totale tilgjengeligheten på ambulansefly, sier sjef for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen.

Babcock møter pilotenes fagforening til forhandlinger om en revisjon av tariffavtalen torsdag og fredag denne uken.

Skog-Andersen sier de da håper å komme fram til en god løsning.