NRK Meny
Normal

Rapport: – Hjertepasienter i nord får ikke likeverdig behandling

Under 60 prosent av hjerteinfarktpasientene i Rana og Mosjøen blir sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø for å få gjennomført en livsviktig røntgenundersøkelse. Tallene for pasienter i Tromsø og Lofoten er over 90 prosent.

Universitetssykehuset Nord-Norge UNN

En ny rapport viser at det er store regionale forskjeller i hvor mange hjertepasienter som blir sendt til røntgenundersøkelser ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Foto: Jan Fredrik Frantzen/UNN

– Dette dokumenterer at det ikke er et likeverdig helsetilbud, slik som regjeringen har sagt at vi skal ha. Det sier enhetsdirektør for prehospitale tjenester ved Helgelandssykehuset, Bjørn Haug.

Han har vært med i en arbeidsgruppe, som på oppdrag for Helse Nord, har sett nærmere på om helsetilbudet til hjerteinfarktpasienter i Nord-Norge er likeverdig.

Haug mener at det mest alvorlige er forskjellen i hvor mange av hjerteinfarktpasientene som får utført såkalt koronar angiografi, en spesiell røntgenundersøkelse av hjertet. I Nord-Norge utføres denne bare ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Regelen er derfor at pasienter etter innleggelse ved et lokalsjukehus, skal fraktes til Tromsø for denne undersøkelsen. Men tall fra Norsk hjerteinfarktregister viser at dette ikke er tilfellet.

Litt over halvparten ble sendt videre

Jan Norum

Medisinsk rådgiver i Helse Nord, Jan Norum, sier det kan være flere årsaker til forskjellene.

Foto: Larsen, Bjørn Erik / NTB scanpix

I 2014 var andelen lavest ved sjukehusene i Rana, Mosjøen og Hammerfest, der henholdsvis kun 54%, 55% og 57% av pasientene ble sendt til Tromsø for denne undersøkelsen. Øverst i statistikken kommer pasientene fra UNN Tromsø og Lofoten, der henholdsvis 91% og 92% fikk undersøkelsen.

Tallene gjelder for hjerteinfarktpasienter som rammes av den mest vanlige formen for akutt infarkt, såkalt NSTEMI.

– Undersøkelsen er grunnlaget for å gi riktig behandling ved hjerteinfarkt. I dag er det veldig god dokumentasjon på at vi redder liv ved å gi riktig behandling. Derfor er det viktig at alle får tilbud om denne behandlingen.

Vil finne årsaken

Medisinsk rådgiver i Helse Nord, Jan Norum, sier det kan være flere årsaker til forskjellene.

– Det kan være ulik behandling i lokalsjukehusene, det kan også være ulikheter i hvordan man blir møtt når man kontakter Universitetssykehuset i Tromsø, sjøl om jeg tror den er liten.

Norum sier også at noen av forskjellene kan skyldes feil ved hvordan hjerteinfarktpasienter blir registrert.

Rapporten som ennå ikke er offentlig, skal behandles på styremøtet i Helse Nord 26. oktober.

– Vi vil nå gå inn å se på hvordan vi kan forbedre pasientforløpet for denne pasientgruppa i hele Helse Nord, sier Norum.

Kan forklare lav overlevelse

Det er altså færrest pasienter fra sjukehuset i Rana som sendes videre til Tromsø for den viktigte røntgenundersøkelsen. NRK skrev tidligere i høst at tall fra Folkehelseinstituttet viste for tredje året på rad at flere pasienter dør av hjerteinfarkt ved sykehuset i Mo i Rana, enn ved andre sykehus i landet.

Haug er forsiktig med å trekke noen konklusjoner.

– Vi kan ikke utelukke at dette er årsaken, men vi kan heller ikke si at det er sånn.

Han håper at de i løpet av høsten kan finne svar på om det er en sammenheng.