Hopp til innhold

Tromsø overtar hjertebehandling i Bodø: – Samarbeidsproblemene har vært uløselige

Et enstemmig i styre i Helse Nord vedtok i dag at Universitetssykehuset (UNN) skal overta ansvaret for den såkalte PCI-behandlinga i Bodø. Styrelederen var tydelig på at alternativet var å fjerne tilbudet helt.

Styreleder Renate Larsen og administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, småprater i en pause.

Også pausene i dagens styremøte ble brukt til faglige diskusjoner. Styreleder Renate Larsen i midten, adm. direktør Marit Lind til høyre.

Foto: Marius Guttormsen / NRK

– Dette har vært uløselig.

Slik beskrev fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord under styremøtet problemet med å få hjerteleger i Bodø og Tromsø til å samarbeide om hjerteinfarkt-behandling i Nord-Norge.

Helse Nord har derfor ønsket at UNN skulle overta ansvaret for dette tilbudet i Bodø.

– Det er viktig for å tydeliggjøre hvem som har myndighet. Og det er viktig for å sikre UNN sin status som universitetssykehus, sa styreleder Renate Larsen.

Forslaget har møtt sterke protester i Nordland, der man mener dette ikke vil løse utfordringene med store samarbeidsproblemer mellom sykehusene.

Et enstemmig styre landa på at PCI-virksomheten på dagtid i Bodø skal fortsette. Og det som et dagtilbud. Men PCI-senteret i Bodø skal ligge under Tromsø og ansatte i Bodø skal overføres til UNN.

Det skal skje gjennom en såkalt virksomhetsoverdragelse og innen 1. januar 2025.

Fagdirektør: – Modellen har ikke fungert

Striden står rundt såkalt PCI-behandling, som er en avansert og skånsom metode for å åpne opp tette årer til hjertet.

I Nord-Norge ble dette tidligere kun utført ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Men etter en heftig debatt i 2017 endte det med at også Nordlandssykehuset i Bodø fikk utføre behandlinga, men da kun på dagtid (08-16). Og som en «satellitt» under PCI-senteret i Tromsø.

PCI-senteret i Bodø.

Her ved Nordlandssykehuset i Bodø har det vært PCI-virksomhet siden 2020, altså i fire år. De har greid å rekruttere de fagfolkene de har trengt, kom det fram på styremøtet.

Foto: Benjamin Fredriksen

Fagdirektør Geir Tollåli innleda med å si at senter-satellittmodellen som ble vedtatt i 2017 ikke har fungert.

Og uenigheten mellom fagmiljøene som var der da PCI-debatten raste som verst i 2016/2017 har bestått.

Tollåli viste til at ekspertgruppa som har vurderte PCI i Nord-Norge var bekymra for at det med PCI i Bodø blir færre hjertepasienter ved UNN.

– Dette gjør at det kan være mindre muligheter til å drive forskning eller eksperimentell ved UNN, forklarte Tollåli.

I Bodø har fagmiljøet på hjerte fått et oppsving siden PCI ble etablert.

– Bodø har rekruttert bra. De har fått fram egne LIS-leger og blitt spesialister i denne prosedyren. De har også erfarne leger som driver disse undersøkelsen.

– Det har blitt to selvstendige senter.

Tollåli sa at UNN har blitt kompensert med 30 mill. for å styrke universitetsfunksjonen.

Styremedlemmer: – Manglende folkeskikk og dypt beklagelig

Styremedlem Jan Oddvar Sørnes var tidlig ute med å ta opp det dårlige samarbeidsklimaet.

– At det skytes så i hytt og vær er skremmende. Er det virkelig ingen som kan få disse to fagmiljøene til å samarbeide?

Nordlandssykehuset HF I Bodø

Her ved Nordlandssykehuset i Bodø har det vært PCI-virksomhet siden 2020, altså i fire år. Nå skal de som jobber på PCI-labene i Bodø overføres til UNN i Tromsø.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Styremedlem Anne Husebekk etterlyste bedre økonomiske beregninger og fulgte opp med å si at hun blir lei deg over debattklimaet i denne saka:

– Det er manglende folkeskikk slik de to fagmiljøene snakker om hverandre i avisene. Begge miljøene må det ta på sin kappe.

Uvanlig «virksomhetsoverdragelse»

Tillitsvalgte i Helse Nord har kalt samarbeidet for «dysfunksjonelt» da de hadde drøftinger om saka med ledelsen i Helse Nord, i forkant av dagens styremøte.

En av dem, Kari Marie Baadstrand Sandnes, mente det er mange ubesvarte spørsmål rundt virksomhetsoverdragelse.

En gruppe ansatte ved Nordlandssykehuset i Bodø vil nå få UNN som sin arbeidsgiver.

– Hva skjer hvis alle ansatte sier nei takk til virksomhetsoverdragelse. Hvis alle sier nei, hva skjer da?

– Er dette en metode som skal brukes på andre områder i sykehusene der det er uenighet?, spurte hun.

Også tillitsvalgt Sissel Alterskjær var opptatt av de ansatte i Bodø som vil få ny arbeidsgiver.

– De ansatte har også en reservasjonsrett mot å følge over virksomhetsoverdragelsen. Har vi tenkt gjennom den type risiko hvis de velger å benytte seg av denne?

Helse Nord-sjefen: – Mye stygt i avisene

Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, svarte de to tillitsvalgte:

– Det finnes jo et alternativ to fra faggruppa hvis man ikke får til dette alternativet. Vi har prøvd å korrigere beskyldninger fra ekspertgruppa. Jeg forventer jo at de er opptatt av pasientene og ikke takker for seg.

Les også Gransker lovligheten i hjerte-prosedyrer i Nord-Norge: – Ikke medisinsk-etisk forsvarlig

Overlegene Hanne Bjørnstad og Thor Trovik foran PCI-laben ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Styremedlem Agnete Masternes Hanssen fra Finnmark var bekymra over at man fra Nordlandssykehuset har valgt å se bort fra prosedyrer som er gitt.

– Det man har sett i den offentlige debatten sjokkerer meg dypt. Måten man mistror hverandre og se bort fra prosedyrer og retningslinjer satt av det regionale helseforetaket – sånn kan det ikke foregå.

Styremedlemmene Tone Hauge og Agnete Masternes Hanssen i en av pausene under styremøtet i Helse Nord.

Styremedlemmene Tone Hauge fra Nordland og Agnete Masternes Hanssen fra Finnmark.

Foto: Marius Guttormsen / NRK

Bodø ønsker døgnåpent

Striden står altså rundt såkalt PCI-behandling, som er en avansert og skånsom metode for å åpne opp tette årer til hjertet.

I Nord-Norge ble dette tidligere kun utført ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Men etter en heftig debatt i 2017 endte det med at også Nordlandssykehuset i Bodø fikk utføre behandlinga – men da kun på dagtid (08-16).

Nylig ble det gjort ei evaluering av ei ekspertgruppe – fem år etter vedtaket.

I Bodø har man ønska at tilbudet utvides til hele døgnet

Les også Gransker lovligheten i hjerte-prosedyrer i Nord-Norge: – Ikke medisinsk-etisk forsvarlig

Overlegene Hanne Bjørnstad og Thor Trovik foran PCI-laben ved Nordlandssykehuset i Bodø.

I Tromsø er man redd for at færre pasienter vil gå ut over kvaliteten og vil samle PCI-behandlinga ved UNN.

Sikrer posisjonen for UNN

Styreleder Renate Larsen sa, før de gikk til avstemming, at behovet for PCI er nedadgående. Og at alternativet til dagtid i Bodø er å legge ned og samle alt i Tromsø.

Dette er i tråd med det ekspertgruppa har foreslått.

– Dette er Ikke en inngripende endring for pasientene. Det har vært et forferdelig debattklima. Her bruker vi virksomhetsoverdragelse. Og når noen har bestemt noe er det lettere å få det til.

Hun understreka at de gjennom dagens vedtak sikrer posisjonen for UNN og anerkjenner det fagmiljøet som er bygd opp i Bodø.

Bodø-ordfører: – Vi er bekymret

– Vi syns det er bra at det vi har i dag, som minimum, blir videreført. Vi er veldig opptatt av pasientens beste, og det bør også Helse Nord være. Nå er det et stort ansvar på UNN for å få dette til å fungere.

Det sier Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) etter at PCI-vedtaket ble fattet.

Likevel er han bekymret over at miljøet på Nordlandssykehuset nå blir underlagt styring fra UNN.

– Vi er bekymret for at det kan bety en forvitring av tilbudet i Bodø, og det er ikke bra.

– Man har lest om samarbeidsproblemer mellom fagfolkene – er det ikke bedre å ha ett PCI-senter i Nord-Norge?

– Tidsfaktoren er veldig viktig her, så for folk i Nordland er det viktig å komme hurtig til behandling. Det er lengre til Tromsø enn til Bodø for de fleste i Nordland.

Odd Emil Ingebrigtsen prater med blant annet Erna Solberg ute i Bodø med hav og fjell i bakgrunnen.

– Vi er bekymret for at det kan bety en forvitring av tilbudet i Bodø, og det er ikke bra, sier Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen.

Foto: Marius Guttormsen / NRK

– Fra Nordland har man ønsket å få et døgntilbud og ikke bare et dagtilbud. Tror du man er nærmere eller lenger unna det ønsket?

– Det ser ikke ut som man er noe nærmere, men her er det viktig å tenke på pasientenes beste og at det er billigere å drive fra Bodø. Et døgntilbud burde være det Helse Nord fikk på plass etter hvert.

Ingebrigtsen stiller seg undrende til at styret vedtok en virksomhetsoverdragelse uten å ha helt klart for seg hva det innebærer.

– Det er merkelig at man bare vedtar en virksomhetsoverdragelse. Vi kan risikere å miste fagfolk og jeg har registrert at de tillitsvalgte har ytret store protester på måten.

– Er dette rette medisinen for å dempe konfliktene?

– Til syvende og sist er det direktøren i Helse Nord som må finne ut hvordan konsernet skal styres. Men det er lite tillitvekkende at flere styremedlemmer uttaler at hvis dette ikke fungerer, så legger man ned tilbudet i Bodø. Det er helt uakseptabelt.

Glad for videreføring

Beate Sørslett er fungerende administrativ direktør i Nordlandssykehuset. Hun sier at etablering av PCI-senteret i Nordlandssykehuset har hatt stor betydning for pasienter i Salten og Helgeland.

Nordlandssykehuset er derfor glad for at styret i Helse Nord RHF har besluttet å videreføre PCI-tilbudet i Nordlandssykehuset. Det har vært lagt ned en betydelig innsats for å utvikle tilbudet, både med hensyn til faglig oppbygging og rekruttering av personell, sier hun.

Og legger til:

PCI-senteret har i dag et solid fagmiljø som leverer tjenester av god kvalitet til pasientene og bidrar til god faglig utvikling i det øvrige hjertemedisinske fagmiljøet.

Beate Sørslett (Viseadministrerende direktør).

Nordlandssykehuset tar styrevedtaket i Helse Nord til etterretning og vil bidra positivt inn i det videre arbeidet i tråd med vedtaket, sier Beate Sørslett.

Foto: Kasper Holgersen / NRK