Hopp til innhold

Ansatte vet ikke hvor syke brukerne er

Helsepersonellet som skal iverata demente ved hjemmetjenesten i Narvik, vet ikke hvor nedsatt funksjonsevne brukerne har - eller om de får i seg nok mat.

Demens

IKKE GODT NOK TILBUD: Demente som skal ivaretas av Narvik kommune får ikke et trygt nok tilbud, mener Helsetilsynet etter at de gjennomførte et tilsyn der i sommer. Illustrasjonsfoto.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com DAVID BECUS / Colourbox PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI

Demente ved hjemmetjenesten i Narvik, blir ikke godt nok ivaretatt av helsepersonellet. Det slås fast i en tilsynsrapport fra Helsetilsynet.

Blant annet peker Helsetilsynet på at det ikke finnes rutiner for å avdekke ut hvor nedsatt funksjonsevne brukerne har eller om de får i seg nok mat.

– Slik det er i dag mener vi kommunen ikke har et godt nok sikkerhetsnett for å følge opp brukerne. Det kan føre til uheldige situasjoner, sier Benthe Westgard, seniorrådgiver ved Helsetilsynet i Nordland.

Personer med demens har sjelden mulighet til å vurdere egne behov, og er dermed sårbare fordi de er prisgitt kommunens ansatte og eventuelt pårørende når det gjelder ivaretakelse av helt grunnleggende behov, herunder ernæringsmessige forhold.

Helsetilsynets rapport fra tilsyn ved hjemmetjenestene i Narvik 2011

Vet for lite om helsetilstanden til brukerne

Helsetilsynet gjennomførte tilsynet tidligere i sommer, og det ble funnet to avvik, der kommunen brøt loven. Det ene er at Narvik kommune ikke har et godt nok system for å fange opp endringer hos personer med demens.

Det betyr at helsepersonellet ikke følger godt nok med om funksjonsevnen til brukerne svekkes, noe som betyr at de heller ikke får tilpasset brukertilbudet utifra helsesituasjonen.

– De kan få for dårlige tilbud i forhold til det funksjonsnivået de er på. Kanskje trenger de mer hjelp enn de får, fordi de de er blitt så reduserte mentalt, sier Westgard, som ledet arbeidet.

I tillegg viste tilsynet at helsepersonellet ikke vet om brukerne får i seg nok mat, slår rapporten fast.

– Dermed kan brukerne av hjemmetjenesten risikere å ikke få dekket opp de nødvendige behovene, sier Westgard.

Hjelpetrengende må forholde seg til opptil 25 pleiere

– Grusomt å se min mor krype på alle fire

Demens-regler gir dyrere sykehjem

Mener brukerne ikke har lidd

Nå har kommunen gitt Helsetilsynet frist til å rette opp i avvikene som er avdekt.

Men tilsynet sier også at ingenting tyder på at brukerne har lidd som følge av rutinesvikten. Det mener også kommunen selv.

– Det er ikke slik at disse rutinene på systemnivå gjør at brukerne våre ikke får den hjelpen de skal ha. Fagligheten blant de ansatte er høy, Snorre Slyngen, som er enhetslederen for hjemmetjenesten i Narvik.

I Narvik har de nå startet arbeidet med å rydde opp i manglene, slik at omsorgen for de med demens skal være i tråd med loven.

– Det er blitt gjort mye allerede i sommer. Vi skal få på plass de rutinene som mangler før 1.oktober, sier Slyngen.