Hjelpeverge loppet sykehjemspasient

Hjelpevergen tok ut stadig mer penger fra den eldre mannens konto. I retten hevdet han at mannen bestilte masse klær fra Ellos. – Han ønsket å være fin, sa hjelpevergen.

Ellos

«VILLE VÆRE FIN»: I retten hevdet hjelpevergen at sykehjemspasienten bestilte masse klær fra Ellos. - Han ville være fin, hevdet han.

Nå er hjelpevergen i 60-årene dømt for grovt underslag i Ofoten tingrett. Mannen får en straff på 75 dagers fengsel hvorav 50 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år.

I tillegg må den tidligere hjelpevergen betale den eldre mannen 200.000 kroner i erstatning.

Det var i april 2006 at mannen i egenskap av oppnevnt hjelpeverge for første gang tok ut beløp fra den eldre mannens konto. Deretter tok han ut jevnlige beløp fram til 2008, tilsammen minst 50.000 kroner. Ifølge dommen brukte han pengene til egne formål.

– Alvorlig tillitsbrudd

– Underslaget må anses som grovt. Som hjelpeverge var han satt til å hjelpe og forvalte fornærmedes midler. I stede for å ivareta denne oppgaven tilegner han seg midler fra den han er satt til å hjelpe. Dette er et alvorlig brudd på den særlige tilliten som følger med hans oppgave som hjelpeverge og brudd på den tilliten fornærmede skulle kunne ha til ham, heter det i dommen.

Bestilte klær på Ellos

Mannen i 60-årene erklærte seg ikke skyldig ifølge tiltalen da rettssaken mot han startet.

Tiltalte forklarte at alt han tok ut av fornæmedes konto var gått til fornærmedes formål. Blant annet skulle noe av pengene gått til arbeide i forbindelse med utvasking og salg av fornærmedes hus. Han hevdet også at fornærmede bestilte mye klær fra Ellos og andre postordrefirma.

– På grunn av hans helsetilstand slet han fortere ut klær. Han ønsket også å være fin, forklarte tiltalte i retten.

Ble uvenner

Også fornærmede forklarte seg under rettssaken. Han forklarte at han visste at hjelpevergen hadde tatt ut penger fra hans bank. De hadde da blitt uvenner.

En av vitnene som forklarte seg jobber på sykehjemmet hvor fornærmede bor. Hun kunne opplyse retten om at fornærmede er under offentlig omsorg.

– Han trenger noe lommepenger til hygieniske artikler, apoteket og kioskvarer, sa vitnet, og anslo hans månedlige forbruk til å ligge mellom 500 til kr 1.500 kroner per måned.

Tok ut stadig mer penger

Politirevisoren forklarte at da tiltalte overtok som verge skjedde det en markert endring i mønsteret for uttak.

– Det tas ut betydelig mer penger fra mannens kontoer og uttakene er på langt større beløp enn tidligere. I 2008 faller de ned igjen.

Retten kan ikke se at den økte bruken av penger korresponderer med økt behov hos fornærmede. Tross tiltaltes forklaringer og forsøk på dokumentasjon av hva midlene er brukt til er det åpenbart at store summer ikke lar seg forklare på en rimelig måte.

Påtalemyndigheten mener at dette i det minste gir bevismessig dekning for et underslag av 50.000 kroner. Retten er enig i dette.

Avslørt av ny formann

Underslaget ble oppdagt da overformynderiet i kommunen fikk ny formann, som i forbindelse med en gjennomgang oppdaget at tiltalte hadde foretatt en rekke uttak fra den eldre mannens bankkontoer uten at det kunne dokumenteres at det ble gitt en forklaring på uttakene.

I følge dommen var det tatt ut tilsammen 382.682 kroner fra to ulike kontoer.

«Sett i forhold at mannen ikke hadde bruk for slike store midler fordi han bodde på sykehjem og faste utgifter ble trukket direkte av kontoen og betalt til kommunen, ble tiltalte mistenkt for underslag», heter det i dommen.

Politiet startet etterforskning av mannen, og tok ut tiltale.

– Ikke troverdig

Retten har lagt vekt på at tiltaltes forklaringer ikke fremstår som troverdige.

«Det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har underslått 50.000 kroner som han som hjelpeverge hadde rådighet over og var betrodd ham», heter det i dommen.

– Det dreier seg om grovt underslag, selv om det strafferettslig sett ikke er det største beløp. En særlig straffverdig side ved dette underslaget er det grove tillitsbruddet som er begått overfor en person som er avhengig av hjelp, men som ikke har fått en hjelper, men nærere sagt det motsatte. Dette var tiltalte klar over, heter det i dommen.