NRK Meny
Normal

Hjelpepleier skal ha skjenket handikappet mann

Helsetilsynet har anmeldt en hjelpepleier for å ha skjenket en multihandikappet mann alkohol gjennom en sonde, ifølge VG.

Statens helsetilsyn

Helsetilsynet ser svært alvorlig på saken og mener skjenkingen kunne påført brukeren alvorlige skader

Foto: Christian Thomassen / SCANPIX

Hendelsen skal ha skjedd under en festival i Nordland i fjor sommer. Hjelpepleieren skal selv ha vært beruset, ifølge påtalebegjæringen fra Helsetilsynet, som VG har fått tilgang til.

Helgeland politidistrikt har nå fått saken og hjelpepleieren risikerer opptil tre måneder i fengsel, dersom hun blir dømt, skriver VG.

Var støttekontakt

Helsetilsynet ser svært alvorlig på saken og mener skjenkingen kunne påført brukeren alvorlige skader på grunn av medikamenter som forsterker effekten av alkohol.

Ifølge påtalebegjæringen fra Helsetilsynet skal hjelpepleieren ha vært støttekontakten til mannen. Episoden skjedde utenfor arbeidstid og skal ha vært avklart men foreldrene til mannen.

Mannen er lam fra nakken og ned og skal ifølge hjelpeapparatet til kommunen ikke være i stand til å ta vare på seg selv eller ha mulighet til å kommunisere verbalt eller skriftlig.

Ble suspendert

– Kommunen kan ikke kommentere saken utover at dette er en personalsak som er håndtert etter gjeldende lover og forskrifter. Kommunen valgte selv å melde saken til fylkesmannen. Alle berørte i saken er informert og fulgt opp. Den aktuelle ansatte er ikke lenger tilsatt i kommunen, sier enhetslederen til VG.

Hjelpepleieren ble suspendert fra autorisasjonen 5. desember.