Hit vil ikke naboene at Ali skal flytte

Flere naboer ønsker ikke at Ali Arale og andre asylsøkere skal få bo på Grønnåsen i Bodø, fordi de frykter både økt kriminalitet og brannfare. – Vi ser ufattelig lite kriminalitet blant asylsøkere, sier politileder.

Ali Arale er somalisk asylsøker, og ønsker å bo på Grønnåsen i Bodø

Han ønsker å flytte inn her, men de somaliske asylsøkerne er uønsket av mange av naboene.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Ali Arale er somalisk asylsøker, og ønsker å bo på Grønnåsen i Bodø

Ali Arale er somalisk asylsøker og ønsker å bo på Grønnåsen i Bodø

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Bodø mottakssenter planlegger å bosette 10–16 asylsøkere i bygget som tidligere var Bodø dagsenter på Grønnåsen, men planene har fått stor motstand etter at det ble sendt nabovarsel om bruksendring av bygget.

– Det gjør meg skuffet fordi jeg ønsker å bo her. Det er bedre enn der vi bor nå, sier asylsøker Ali Arale fra Somalia mens han får en omvisning på tomta sammen med mottakslederen.

– Jeg håper å få bo her og jeg at de ønsker oss velkommen. Naboene kjenner meg ikke, det er derfor de er redde.

400 medlemmer i demonstrasjonsgruppe

Odd-Kristian Jensvoll

Odd-Kristian Jensvoll er nærmeste nabo til bygget som kan bli asylbolig. Han er ikke begeistret.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Under omreguleringen til bolig, måtte det sendes nabovarsel, og da kom reaksjonene. En gruppe på Facebook har nå fått over 400 medlemmer mot at det skal etableres asylbolig i Grønnåsen.

En av dem som har sluttet seg til oppropet er Odd-Kristian Jensvoll. Han og naboene er bekymret for økt kriminalitet og brannfare.

– Det er spesielt brannfaren jeg tenker på. Huset til min 88 år gamle far ligger rett ved, og jeg frykter for spredning. Man hører jo stadig om brann i asylmottak.

Han forteller at mange av naboene med små barn også er bekymret for kriminalitet.

– Hadde det vært et familier som skulle flytte inn, ville det vært noe helt annet. Når det er opp til 16 mannfolk fra forskjellige nasjoner, med forskjellige religioner og språk, som skal bo to og to i de små soverommene, synes vi det blir helt uholdbart, sier Jensvoll.

Og bekymringen er ikke ubegrunnet. De siste fem årene har det vært 133 branner ved norske asylmottak, viser tall fra UDI.

Men UDI har totalt brukt 27 millioner kroner på ulike tiltak, og tallet på antall branner har gått litt ned de siste to årene. Mens det mellom 2010–2012 ble registrert 99 branner i norske asylmottak, er det til nå i år registrert 13 branner.

Gamle Bodø dagsenter på Grønnåsen kan bli bolig for asylsøkere

Gamle Bodø dagsenter på Grønnåsen kan bli bolig for asylsøkere.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Mottaksleder: – Overraskende engasjement

Mottakslederen synes det er leit at de somaliske asylsøkerne er uønsket av mange av naboene.

– Vi har mest menn som bor i mottak, så i utgangspunktet vil det være menn som flytter inn her. Vi har hatt boliger i Bodø siden 2008, og har ikke opplevd den typen engasjement tidligere, sier Jan Olav Fjelldal ved Bodø mottakssenter.

Ifølge Fjelldal er erfaringene fra andre asylboliger i byen gode.

– Vi har fått tilbakemeldinger om at de er en god del av naboskapet. Mange har ikke fått med seg at det er asylsøkere i nabolaget.

Han kan ikke legge frem statistikk over branntilløp eller kriminalitet, men forteller at han har registrert to branntilfeller i mottakssystemet i Bodø.

– Dette er vanlige mennesker som ønsker en plass å bo og ha det så godt de kan i en spesiell situasjon. Brannsikkerheten blir ivaretatt gjennom strenge krav til bygg som dette.

Rapport: – Står bak 0,5 prosent av lovbruddene i Norge

Facebook-gruppa Nei til asylmottak på Grønnåsen

Facebook-gruppa Nei til asylmottak på Grønnåsen har fått over 400 medlemmer.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

En rapport bestilt av UDI anslår at asylsøkere står bak 0,5 prosent av lovbruddene i Norge.

I rapporten sier Oxford Research at gruppene asylsøkere og utlendinger med ulovlig opphold i Norge, står bak 2 prosent av lovbruddene i Norge.

Fordelingen mellom disse to gruppene er usikker, men legger man til grunn en nederlandsk forskningsmodell, står asylsøkere for 0,5 prosent av alle siktelsene i 2010. Det tilsvarer fem av tusen saker.

Politiet: – Veldig lite kriminalitet

Hos Politiets utlendingsenhet i Salten mener lederen at det ikke er grunn til å frykte asylboliger i nabolaget.

– Vi ser ufattelig lite kriminalitet blant asylsøkere i Bodø, sier Harald Jakobsen.

Leder ved utlendingsenheten ved Salten politidistrikt, Harald Jakobsen

Leder ved utlendingsenheten ved Salten politidistrikt, Harald Jakobsen

Foto: Sigurd Steinum / NRK

På dataskjermen har han oppe datasystemet for utlendingsforvaltningen.

– De har ikke større kriminalitetsrate enn den norske befolkning, slik jeg opplever det. Vi har hatt asylboliger flere steder, og tallene våre viser at det ikke er mer kriminalitet i disse områdene.

Salten politidistrikt gjennomfører opp mot 30 informasjonsmøter årlig for asylsøkere, der de forteller hvilke konsekvenser kriminalitet får for deres asylsøknad.

– Det forebyggende arbeidet er med på å hjelpe. Dette er samtidig mennesker som genuint ønsker opphold i Norge, da begår man ikke kriminalitet. Det ville være som å skyte seg selv i foten, sier Jakobsen.

Da asylmottaket på Tverlandet utenfor Bodø skulle etableres, var det også stor skepsis blant lokalbefolkningen. Nå håper asylsøkerne fra Somalia at de skal få bli kjent naboene.

– Jeg er Ali og er ikke farlig eller kriminell. Vi ønsker å være norske, så la oss bli nordmenn.

Om det blir asylbolig eller ikke, skal nå avgjøres av kommunen.

Mottaksleder Jan Olav Fjelldal viser de somaliske asylsøkerne den planlagte asylboligen på Grønnåsen

Mottaksleder Jan Olav Fjelldal viser de somaliske asylsøkerne den planlagte asylboligen på Grønnåsen.

Foto: Sigurd Steinum / NRK