Hopp til innhold

I gang med den største utgravinga i Norge: Her er de første funnene

Arkeologene kan ha funnet verdens største gårdshaug i historisk utgraving i Nord-Norge.

The whale

FØRSTE FUNN: Et hvalbein som er omformet til et redskap.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Det graves i jorda utenfor sentrum av Andenes på Andøya helt nord i Nordland.

12 personer er i sving i det som beskrives som den største arkeologisk undersøkelse av et historisk fiskevær i Kyst-Norge noensinne.

I området er det tidligere funnet rester av avfall, bygninger, fiskeredskaper, importgods og lokalproduserte gjenstander.

Det er også funnet et hellegulv fra vikingtiden, spor etter stolper og en større trekonstruksjon i området.

De siste dagene har arkeologene funnet flere rester etter fiskerne som bodde her i middelalderen.

Fiskeværshaugen på Andenes har vært kjent lenge, men ikke omfanget av den. Det er det arkeologene nå forsøker å finne ut av ganske kjapt.

For på deler av tomten hvor de graver, er det planlagt å bygge nordnorsk reiselivs nye fyrtårn – opplevelsessenteret «The Whale».

Internasjonal oppmerksomhet

Arkitekturen til «The Whale», utformet av danske Dorthe Mandrup har allerede vakt oppsikt over hele verden.

Storsatsingen har hatt fyldig omtale i Lonely Planet, Forbes, World Architecture og The Mirror.

Den planlagte turistmagneten på Andøya har en prislapp på 350 millioner kroner, og har fått støtte fra blant annet av Innovasjon Norge og fylkesrådet i Nordland.

Foreløpig er det ikke kommet penger fra regjeringen, selv om prosjektet er prioritert i museumsmeldingen.

Skjær i sjøen

Men det storslagne senteret hang plutselig i en tynn tråd, da de viktige kulturminnene fra jernalderen dukket opp under bakken.

Først kom beskjeden om at dette kom til å bli dyrt. Ifølge Universitetet i Tromsø ville utgraving koste 23 millioner kroner.

En sum som gjorde at den daglige lederen holdt på å ramle av stolen. Summen har senere blitt redusert med flere millioner kroner.

Og så var det dette med kulturminneloven. Gårdshaugen er nemlig fredet.

Men Nordland fylkeskommune ga i fjor dispensasjon fordi prosjektet har så stor samfunnsmessig betydning.

The whale

Arkeologene skal holde på med utgravingen til slutten av juli.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Ifølge fylkesråd Kirsti Saxi, vil en vesentlig bit av denne gårdshaugen gå tapt under utbygginga. Hun mener at det er beklagelig at kulturminner går tapt som følge av utbygging, men at konsekvensene må avveies i forhold til tiltakets intensjon og samfunnsmessige betydning.

Men før spaden settes i jorda for den storstilte utbyggingen, skal altså arkeologenes egne spader brukes for å finne ut hva det er som skjuler seg under bakken.

– Utrolig nok er det rester igjen

Utgravingsleder, Jørn Erik Henriksen fra UiT, forteller at de allerede har gjort en del funn. Det handler om gjenstander som strekker seg tilbake til middelalderen.

Det kan tyde på at det har vært et gammelt fiskevær på Andenes. Henriksen mener de kan ha funnet verdens største gårdshaug.

– Det eldste vi har funnet er keramikk fra 1200-1300-tallet. Vi har også funnet fragmenter av stekehelle, noe som er typisk for norrøne bosettinger etablert rundt middelalderen.

The whale

FUNN: Et hvalbein som er omformet til et redskap.

Foto: John Inge Johansen / NRK

I tillegg har de funnet:

  • Enorme mengder fiskebein
  • Hvalbarde
  • Keramikk
  • Potteskår
  • Redskaper
  • Rester av klebersteinskar

Og mer kan det bli, for det er mye som gjenstår.

– Til sammen er det vel omtrent et mål som skal graves ut, det er en omfangsrik utgraving. Det er nok den største i Norge av sitt slag, sier Henriksen.

Og fortsetter:

– Vi har veldig få arkeologiske utgravinger av noe særlig omfang av denne typen tidlig kystnær bosetting.

Området det graves i har blitt brukt til industriformål i moderne tid.

– Men utrolig nok er det fortsatt rester igjen av det som en gang var her.

Teorien så langt er at dette en gang har vært en rent fiskevær og at bosetting i hvert fall strakte seg til 1600-tallet.

– Vi håper å finne ut når kommersielt fiske ble hovednæringen her.

Utgravingsområdet på The Whale-tomta i Sløyken. Her studerer utgravingsleder Jørn Erik Henriksen (med posen) og prosjektleder Anja Roth Niemi et bein som er funnet.

Her studerer utgravingsleder Jørn Erik Henriksen (med posen) og prosjektleder Anja Roth Niemi et bein som er funnet.

Foto: Tony Gulla Sivertsen / Andøyposten