High North News: Nordland består

Flertallet i Stortinget, regjeringspartiene H og FrP og samarbeidspartiene Venstre og KrF har bestemt seg: Det blir to -2- regioner i nord. High North News får bekreftet at flertallet i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget kommer til å offentliggjøre dette resultatet i løpet av dagen, onsdag 3. mai. Troms og Finnmark slås sammen til én region/ett fylke, mens Nordland består som vi kjenner det i dag.