Hopp til innhold

Her vil Vegvesenet bygge tunnel til fire milliarder kroner

Under Alstenfjorden på Helgeland vil Statens vegvesen bygge en 13 kilometer lang tunnel 300 meter under havet.

Anbefaler tunnel til Herøy og fortsatt ferger på fylkesveg 17

Statens vegvesen har vurdert tre ulike alternativer for fergefrie forbindelser til Herøy og Dønna. Konklusjonen er at alternativet med undersjøisk tunnel legges til grunn som langsiktig løsning mellom Herøy/Dønna og Sandnessjøen og fylkesveg 17.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har vurdert tre ulike alternativer for fergefrie forbindelser til Herøy og Dønna. Konklusjonen er at alternativet med undersjøisk tunnel legges til grunn som langsiktig løsning mellom Herøy/Dønna og Sandnessjøen og fylkesveg 17, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

En tunnel under Alstenfjorden vil bli en av Norges lengste og dypeste tunneler, med en dybde på 300 meter under havets overflate.

– Det er et stort prosjekt, men det er mange som vil dra nytte av det. Ikke bare de drøyt 3000 som bor i Herøy og Dønna, men tunnelen gjør det mulig å danne et felles bo- og arbeidsmarked sammen med Alstahaug og Leirfjord. Tunnelen også være viktig for det aktive næringslivet som er på Herøy, sier regiondirektør Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Kan ta 30 år

De to andre alternativene var en tunnel mellom Dønna og Alstahaug, som ville blitt verdens dypeste tunnel, eller ei bro over Alstenfjorden. Ei bro som ville kostet opp mot 10 milliarder kroner.

Med 13 kilometers lengde kreves det at det bygges en parallell rømmingstunnel. Foreløpige anslag tyder på at en slik tunnel vil koste om lag 4 milliarder kroner.

En tunnel ligger langt fram i tid, Statens vegvesen beregner at det kan ta 30 år før den er på plass. På kort sikt anbefaler de derfor at fylkesveg 828 rustes opp for å bedre den interne forbindelsen mellom Herøy og Dønna og gi befolkning og næringsliv større fleksibilitet i bruk av fergesambandene. I tillegg oppfordres det til en gjennomgang av det samlede båt- og fergetilbudet i området.

Vil ikke bygge på kystriksveien

Mens Vegvesenet anbefaler tunnel til Herøy og Dønna, fraråder de å gjøre det samme på kystriksveien mellom Brønnøysund og Sandnessjøen.

– Det vil koste mye mer. Vi hadde vært nødt til å erstatte to lange fergesamband, og trafikkgrunnlaget på denne strekningen er mye mindre enn til Herøy og Dønna. Derfor anbefaler vi at man heller bedrer fergetilbudet, sier Naimak.

Saken skal nå ut på høring til de berørte partene. Til sommeren skal saken opp på fylkestinget.