Her var valgoppslutningen på 12,5 prosent

Opptellingen etter gårsdagens folkeavstemninger viser at langt fra alle lar seg engasjere i spørsmålet om kommunesammenslåing. Landets dårligste valgdeltakelse hadde Narvik med 12,5 prosent. – Resultatet kan ikke brukes til noe som helst, mener professor Bernt Aardal.

Narvik sett fra Ankenesfjellet

Narvik hadde landets dårligste valgoppmøte under gårsdagens folkeavstemning om kommunesammenslåing.

Foto: Ingeborg Sandvik

I går var det «supermandag» i Kommune-Norge, da innbyggerne i 32 kommuner fikk mulighet til å si sin mening om en eventuell kommunesammenslåing.

Oppslutningen om folkeavstemningene har vært varierende i flere kommuner, men en valgoppslutning på så lite som 12,5 prosent er rekordlavt, ifølge Distriktssenteret. Det nest laveste resultatet finner vi i Stord, der 18,5 prosent av de stemmeberettigede hadde møtt opp.

– Føler ikke noe er på spill

– Resultatet fra Narvik er oppsiktsvekkende lavt, sier Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK.

Narvik er en kommune med 18.400 innbyggere, men det var altså få av disse som tok turen til valglokalene for å avgi sin stemme om kommunens fremtid. Sand sier spørsmålet om kommunesammenslåing må være noe innbyggerne er nokså likegyldige til.

– Innbyggerne føler jo åpenbart at det ikke er noe særlig som står på spill. De frykter nok ikke en sammenslåing og mener ikke dette er et spørsmål det er viktig å ta stilling til.

Etter min mening kan ikke dette valgresultatet brukes til noe som helst.

Bernt Aardal, professor ved institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo
Lars Nehru Sand

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, kaller valgoppslutningen for oppsiktsvekkende lav.

Foto: NRK

Hadde fryktet lav oppslutning

Av dem som stemte, var et overveldende flertall for kommunesammenslåing. Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, sier han er glad for at svaret i det minste var entydig.

– Når oppslutningen ble såpass lav, er jeg glad for at det i det minste var et såpass klart svar fra dem som stemte.

91 prosent av dem som stemte i Narvik sier ja til at kommunen bør slå seg sammen med Evenes. Åtte prosent har svart nei på samme spørsmål.

– Hva tenker du om at valgoppslutningen er den laveste i landet?

– Jeg hadde på forhånd fryktet at valgoppslutningen kunne bli lav og det ble den jo. Jeg tror nok folk i Narvik ikke tenker at en eventuell kommunesammenslåing har så mye å si for deres hverdagsliv. Det er nok mer engasjement i småkommunene.

Varaordfører i Narvik, Geir Ketil Hansen, erkjenner at valgdeltakelsen er lav, men velger likevel å kalle det «et tydelig signal».

– Jeg synes dette valgresultatet gir et klart signal om hva innbyggerne ønsker og at de er positive til sammenslåing.

Rune Edvardsen i Narvik (Ap)

Ordfører i Narvik, Runde Edvardsen, sier han hadde fryktet en lav oppslutning og tror ikke folk i Narvik er så opptatt av om kommunen vokser med noen tusen innbyggere.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Kan ikke brukes til noen ting som helst

Men statsviter og valgforsker, Bernt Aardal, er langt ifra enig i at valgresultatet gir et klart signal til politikerne.

– Etter min mening kan ikke et slikt resultat brukes til noen ting som helst, sier Aardal.

– Dette legger mer ansvar over på lokalpolitikerne. Det ligger imidlertid noen bindinger i disse avstemningene og undersøkelsene, slik at de noen steder ikke kan avfeies uten videre. Men med så lav deltakelse som dette kan man nok uansett det.

Bernt Aardal

Statsviter og valgforsker, Bernt Aardal, mener valgresultatet fra innbyggerne i Narvik ikke kan brukes til så mye.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX