Her tjuvfisker han laks med lovlig fiskekort i lomma

Vandringsglad laks har i år kommet seg mye lenger opp i elva Vefsna enn noen trodde var mulig. Det har gitt tjuvfiskerne en gyllen mulighet. Nå svarer Statskog med å innføre fiskeforbud.

Mann fisker ulovlig etter laks i Vefsna

Mannen på bildet ville ikke la seg intervjue av NRK. Han vet godt at det ikke er lov å fiske etter laks i disse områdene av Vefsnavassdraget.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

På tur flere mil oppe i elva Vefsna på Helgeland møter NRK en kar med vadebukse, fluestang og håv.

I lomma har han Statskogs fiskekort for innlandsfiske, som gir rett til fiske brunørret. Men det han egentlig er ute etter, er laksen. Han vil ikke bli intervjuet, vel vitende om at det han gjør er ulovlig.

– Betenkelig

For i denne delen av den 16 mil lange Vefsna er det forbudt å fiske laks. Det er det mange som gjør likevel. Etter det NRK kjenner til, er flere titalls laks tatt ulovlig oppe i elva.

Det bekrefter også fiskeguide Arne Rasmussen.

– Vi observerer masse biler, og fiskere som står med tohånds fluestenger (brukt til primært laksefiske red.anm.) der det ikke skal være lov å fiske laks. Det er betenkelig, sier han.

Det spesielle i denne saken, er at ingen trodde det i det hele tatt skulle være mulig å fiske laks i denne delen av Vefsna nå, heller ikke Statskog som er grunneier.

I områdene det er snakk om skulle det teoretisk sett ikke ha kommet laks, fordi laksetrappene ikke fungerer.

Eller så har man trodd.

Vefsna

Helt siden midten av 1970-tallet har Vefsna i Nordland vært infisert av laksedreperen Gyrodactylus salaris – ei plage som myndighetene har brukt nærmere 200 millioner kroner på å bli kvitt. Elvevassdraget ble offisielt friskmeldt i fjor høst, og i år ble den 160 kilometer lange elva åpnet etter å ha vært stengt i mange år.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Egentlig en gladnyhet

Det hele er egentlig en gladnyhet.

For etter mange års stenging for en omfattende giftbehandling av elva, ble Vefsna i sommer åpnet for et begrenset laksefiske opp til Fellingsforsen (se kart).

Laksen trives visst så godt, at den har vandret mye lenger opp i elva enn det Statskog hadde trodd skulle være mulig.

Derfor angrer de nå på at de i det hele tatt har solgt fiskekort i de øvre delene av vassdraget, hvor det uansett er ulovlig å fiske etter laks.

Laster kart, vennligst vent...

For etter mange års stenging for en omfattende giftbehandling av elva, ble Vefsna i sommer åpnet for et begrenset laksefiske opp til Fellingsforsen.

Fiskeforbud

Og for å få bukt med det ulovlige fiske, har Statskog nå innført fiskeforbud. Fra og med lørdag er det stengt for all fiske i Austervefsna, Unkerelva og Svenningelva.

– Flere instanser og fiskere har uttrykt bekymring for situasjonen. Det er svært viktig for den framtidige laksestammen i elva at gytefisken får vandre i fred på disse elvestrekningene, sier regionsjef Wenche Hjelmseth i Statskog.

Hun innrømmer at de øvre delene av vassdraget burde stengt mye tidligere.

– I etterpåklokskapens lys, så kan man godt si det, sier Hjelmseth.

Selv om Statskog må bære noe av ansvaret for det har vært mulig å fiske laks, langt oppe i Vefsna-vassdraget, så oppfordrer de folk til å la laksen være i fred.

Å bygge opp en solid laksestamme i hele Vefsna-vassdraget tar tid. Dermed kan de øvre delene av vassdraget bli fredet i mange år framover.

– Jeg håper de forstår at de gjør noe galt. Jeg synes ikke noe om at folk bedriver tjuvfiske. Vi må bruke tiden til å vente til det igjen bygges opp en solid laksestamme her. Fisken må få gyte og legge grunnlaget for mye laks i fremtiden, sier regionsjef Hjelmseth.